Autori članaka

 

Član izdavačkog odbora magazina "Historia", šef katedre srednjevjekovne historije na univerzitetu Paris IV, Sorbonne, Laurent Vissičre nam je bio specijalni savjetnik za ovaj broj.  Inače je šef katedre srednjovjekovne historije na univerzitetu Paris IV, Sorbonne, Laurent Vissičre je stručnjak za srednjovjekovnu aristokratiju i odnose između Francuske i Italije.

 

Vanredni profesor historije, bivši član Francuske škole u Rimu, Dominique Valérian je nadzorni profesor na fakultetu Paris I, Panthéon, Sorbonne.  Specijalnost mu je muslimanski svijet i Sredozemno more u Srednjem vijeku, a doktorsku disertaciju na tu temu je odbranio 2000. godine.

 

Počasni profesor na univerzitetu Aix-Marseille III, Jean Chélini je predavao historiju na Fakultetima društvenih nauka u Aix-en-Provenceu i Montpellieru, a zatim historiju institucija na Pravnom fakultetu u Aixu gdje je osnovao "Institut za pravo i vjersku historiju" čijim naučnim odborom i predsjedava.

 

Mikaël Nichanian je 2004. godine odbranio  doktorat iz historije na univerzitetu Paris-IV, Sorbonne, na temu "Aristokratija i carska moć u Vizantiji" (u štampi).  Predaje vizantijsku historiju na Sorbonni gdje priprema i prijevod Prokopovih i Cezarevih "Perzijskih ratova."

 

Vanredni profesor historije i srednjevjekovne historije na univerzitetu Paris IV-Sorbonne, Claire Lamy je stručnjak za društvenu i vjersku historiju Francuske i historiju srednjeg perioda Srednjeg vijeka.

 

Jean Verdon je stručnjak za historiju žene i običaja Srednjeg vijeka.  On je počasni profesor univerziteta koji je objavio par knjiga, te je dobitnik nagrade Francuske akademije.

 

Vanredni profesor na univerzitetu Paris-IV, Sorbonne, doktor srednjevjekovne historije, Xavier Hélary je stručnjak za vojnu historiju.

 

Marie-Adelaďde Nielen je bivša učenica Škole za povelje, direktorica je Ureda za pečate Nacionalne arhive.  Stručnjak je za feudalno društvo.

 

Historičar i autor više knjiga, Anne Bernet je stručnjak za vjersku historiju te se upravo zbog toga interesuje za križarski rat.

 

Časopis "Medina" je osnovan 1998. godine te se bavi pitanjima muslimanske dijaspore u svijetu www.sezame.info   Hakim Al-Ghissassi također radi kao kolumnist za marokanski časopis "L'Economiste."

 

Prevodilac Besmir Fidahić je autor par članaka o teoriji usmenog prevođenja.  Pohađa postdiplomske studije iz simultanog prevođenja u kombinaciji bosanski, engleski, francuski i arapski u školi za simultano prevođenje ESIT pri univerzitetu Paris-III, Sorbonne.