Šiizam i sunizam:  svađa oko porijekla

 

Perzijanci:

Šiizam postaje državna religija Perzije 1501. godine, a danas  93% stanovništva u Iranu pripada ovoj vjeroispovijesti.  U svijetu brojimo više od deset miliona Šiita:  u Iranu, Indiji, Pakistanu, Afganistanu, Iraku, Jemenu, Turskoj i bivšem SSSR-u.

 

Hasan i Husein:

Dva Muhamedova unuka koja će postati drugi, odnosno treći šiitski imam.  Hasan je rođen 1. marta 625. godine, a Husein 8. januara 626. ili, zavisno od izvora, 627. godine.  Najstariji sin se odrekao kalifata u korist Muavije, osnivača dinastije Umajada u Damasku.  Husein, ne priznaje legitimnost Jazida koji je naslijedio njegovog oca Muaviju, te ga 680. godine ubijaju Jazidovi sljedbenici.

 

Ali

Muhamed umire u Medini 632. godine, nema sinova.  Njegov zet Ali, se Šiitima čini kao njegov legitimni nasljednik, ali ovaj ipak, mora čekati 656. godinu da bi postao četvrti vrhovni lider svih muslimana.  Njega 661. godine iza džamije u Kufi (današnji Irak) ubija privrženik sekte haridžita.  Ovo je popraćeno nepovratnim raskolom između Alijevih sljedbenika, rigoroznih Šiita, i Sunita, koji su umnogome suptilniji u njihovoj primjeni muslimanske doktrine.

 

Fatima

Kćerka Muhameda i Hatidže, rođena između 604. i 609. godine.  Aiša, omiljena Vjerovijesnikova supruga potvrdila je da «nijedna žena od svih žena nije bila voljena od strane Vjerovijesnika kao Fatima».  Ona će se udati za Alija, Muhamedovog rođaka.  Njihove pristalice će osnovati Šiizam, drugi veliki ogranak Islama.  Oni potražuju pravo naslijeđa Vjerovijesnika i legitimitet Muhamedovih potomaka sve do dvanaestog koljena.  Fatimidski kalifat (909-1171) također polaže pravo na Fatimino naslijeđe.  Šiiti predstavljaju 10% svih muslimana u svijetu.

 

Muhamed

Rođen oko 570. godine, budući vjerovijesnik Islama nema ni šest godina kada postaje siroče.  Podiže ga amidža Abu Talib, pripadnik klana Hašimida.  U 25. godini se ženi bogatom trgovkinjom Hatidžom i postaje ugledan čovjek.  Ima 40 godina kada se povlači u otvor planine Hire u blizini Meke.  Tamo mu, preko meleka Džibrila, biva obznanjena božja poruka.  Po povratku u Meku počinje da prenosi božju poruku.  Sunizam, glavna struja u Islamu, se zasniva na radu i liku Vjerovijesnikovih prvih pratilaca.  Za Sunite, Muhamed je jedini koji ima moć da pojasni Kur'an.  Vjerovijesnikove riječi, Hadith, oslikavaju islamsku tradiciju, sunna.  Suniti predstavljaju 90% svih muslimana u svijetu.