Sarajevo: 'Trka/Üetnja za ×ivot' za spas osoba oboljelih od raka dojke


Sarajevo: 'Trka/Üetnja za ×ivot' za spas osoba oboljelih od raka dojke

U Sarajevu je danas odr×ana deseta po redu tradicionalna “Trka/Üetnja za ×ivot”, kojom se ×eli ukazati na va×nost borbe protiv raka dojke. U trci je uŔestvovalo 700 ×ena iz 45 gradova.á

Sredstva prikupljena ovom manifestacijom biŠe iskoriÜtena za organizovanje mamografskih pregleda za ×ene Üirom Bosne i Hercegovine.áNaime, Ŕetiri registracije za trku osiguravaju jedan besplatan pregled.

ProÜle godine prikupljena sredstva su omoguŠila preglede za 1.040 osoba. Danas je za 50-ak ×ena obezbije­en pregled na mobilnom mamografu koji je postavljen na Vilsonovom ÜetaliÜtu.

Prema podacima medicinskih ustanova u BiH oko 500 ×ena godiÜnje umre od raka dojke, a broj oboljelih je izme­u 1.400 i 1.500. U odnosu na period od prije deset godina, kada se sedmiŔno radilo pet pregleda mamografom, danas se, Üirom BiH, uradi 25 pregleda dnevno.

Na potrebu redovnih pregleda, s obzirom na Ŕinjenicu da se radi o izljeŔivoj bolesti ukoliko se otkrije na vrijeme, danas je ukazala i Almedina AliŠ iz Udru×enja “Ona je svjetlost” Kakanj, koja je prvu operaciju imala joÜ prije 20 godina, a drugu prije sedam godina. Uspjela se izboriti s boleÜŠu, jer je na vrijeme otkrivena.

Regionalna direktorica Programa osna×ivanja zdravlja ×ena i predstavnica danaÜnje trke Nela HasiŠ kazala je da stotine ljudi koje su se odazvale pozivu dokazuju da su svi na istoj strani kada je borba za ×ensko zdravlje u pitanju.

“Äene koje su proÜle nevjerovatno te×ak ×ivotni period, tretmane i operacije, su heroine. One tvrde da sada ×ive kvalitetniji ×ivot, jer ga viÜe cijene. Od registracija koje skupimo direktno spaÜavamo ×ivote”, kazala je HasiŠ.

Prema njenim rijeŔima, sistem je sada mnogo bolji nego je to bio prije deset godina, ponajviÜe zbog me­usobne saradnje udru×enja, pacijentica i medicinskog osoblja. Me­utim, naglasila je, iako zakon propisuje pravo na besplatan implantat ×enama koje su bile podvrgnute operaciji odstranjivanja dojke, problem predstavlja njegova primjena.

 

1


Preuzeto sa BHRT

 
OSTALE VIJESTI
VIDEO: FUCZ vizuelno pretra×uje korito: Nastavljena potraga za mladiŠima koji su upali u Miljacku

Őáef Delegacije EU-a u Sarajevu: Wigemark: Mladi u BiH trebaju napraviti druÜtvo kakvo oni ×ele

VIDEO: Brojne teme na dnevnom redu ovoga Ŕetvrtka: PSBiH o trasi puta Sarajevo-Beograd, akcizama, Izbornom zakonu

Tematska rasprava na plenarnoj sjednici u Strasbourgu: Europski parlament podr×ao ulazak Hrvatske u Üengensku zonu

IzvjeÜtavali o egzodusu Rohingya: U Mijanmaru uhapÜeni novinari Reutersa

Lideri viÜe od 50 islamskih zemalja: OIC: IstoŔni Jerusalem je glavni grad dr×ave Palestine

Roy Moore optu×en za seksualno napastovanje tinejd×erica: Trumpov kandidat izgubio izbore u Alabami

Bolji zvuk, viÜe kanala, ni×a cijena difuzije: NorveÜka iskljuŔila FM radio i preÜla na digitalni

VIDEO: Őáta su ljudi najviÜe pretra×ivali tokom ove godine: Kako Google vidi 2017. godinu

VIDEO: D×umhur nakon proglaÜenja za najboljeg sportistu BiH: "Äelim doŠi do 20 najboljih na svijetu i na megdan ─ÉokoviŠu"