TUZLARIJE - VIJESTI

14.11.2007.
Matični ured Tuzla
Spisak djece rođene u periodu od 05. do 12.11.2007.


1. Fazlić Senad i Sabina dobili kćerku
2. Halilković Osman i Nadžida dobili kćerku
3. Maslić Samir i Samira dobili sina
4. Selimović Nevzet i Vildana dobili sina
5. Tursunović Azrudin i Sanela dobili sina
6. Džanić Said i Melisa dobili sina
7. Forčaković Nusret i Eldina dobili sina
8. Bećirović Suvad i Šemsa dobili sina
9. Smajlović Zikrija i Asmira dobili kćerku
10. Durmić Mustafa i Husnija dobili kćerku

11. Salihović Mirnes i Senada dobili kćerku
12. Avdibašić Samir i Alma dobili kćerku
13. Kadrić Alija i Alma dobili kćerku
14. Hodžić Ramiz i Bahira dobili kćerku
15. Brkić Mesud i Mina dobili sina
16. Dedić Nihad i Sanela dobili sina
17. Tomić Oliver i Adisa dobili sina
18. Bašić Harun i Alma dobili sina
19. Softić Ragib i Dina dobili kćerku
20. Huremović Jasmin i Naza dobili kćerku

21. Živčić Denis i Emina dobil kćerku
22. Kelava Zlatko i Azra dobili sina
23. Čakanović Hilmo i Jasmina dobili sina
24. Durić Ramo i Adila dobili sina
25. Omić Mehemed i Dijana dobili kćerku
26. Bojkić Damir i Hasiba dobili kćerku
27. Rakovac Aljo i Minela dobili sina
28. Jusufović Jasmir i Enida dobili sina
29. Aljić Mensur i Sedžida dobili sina
30. Salkić Edin i Jasmila dobili kćerku

31. Bektić Nermin i Amela dobili kćerku
32. Aljić Mehmed i Mirela dobili sina
33. Pavitinović Mersed i Mersiha dobili kćerku
34. Lubić Elvir i Senada dobili kćerku
35. Duraković Sinan i Mirela dobili sina
36. Avdić Mirza i Edita dobili kćerku
37. Husetović Halid i Nadija dobili sina
38. Kopačić Ervin i Edina dobili kćerku
39. Musić Miralem i Nisveta dobili sina
40. Salkić Hazim i Suada dobili sina

41. Mešaljić Mirzet i Sadeta dobili kćerku
42. Fehratović Husejn i Raifa dobili kćerku
43. Softić Rusmir i Elvisa dobili sina
44. Trokić Elvis i Amela dobili kćerku
45. Brčaninović Muamer i Šejla dobili sina
46. Hodžić Edin i Melisa dobili sina
47. Šišić Kemal i Melisa dobili sina
48. Tabić Jasmin i Sanela dobili kćerku
49. Hodžić Fahrudin i Sandra dobili sina
50. Žigić Ahmet i Asmira dobili sina

51. Alibašić Abdulrahman i Nidžada dobili sina
52. Ahmetović Vahidin i Marizela dobili sina
53. Delić Senad i Adela dobili kćerku
54. Mujkić Denin i Selma dobili kćerku
55. Jukanović Husnija i Rahima dobili kćerku
56. Medić Saša i Ivana dobili kćerku