TUZLARIJE - VIJESTI

15.11.2007.
Promocija novog projekta za mlade u BiH
Info tačka za mlade


Općina Tuzla i omladinska informativna agencija Bosne i Hercegovine, u utorak, 20.11.2007. godine, u 11 sati, u sali za sjednice i kolegije Općinskog načelnika Tuzla organizuje promociju uspostave prve INFO TAČKE ZA MLADE u Bosni i Hercegovini.

Mnogi govore o pasivnosi mladih u BiH, a pri tom zaboravljaju da je osnovni uzrok što mladi nisu informirani o političkom sistemu BiH, svim servisima, organizacijama, institucijama koje se njima bave, o svojim pravima i postojećim programima za njih. Upravo iz tog razloga OIA BiH uz podršku Britanske Ambasade, Fonda Otvoreno društvo BiH i Olof Palme Centra/SIDA u okviru svoga info servisa za mlade realizira i novi projekt INFO TAČKE ZA MLADE.

Info tačka za mlade je jedan od najjednostavnijih alata lokalnih vlasti za informir/sanje mladih u lokalnoj zajednici. To je B1 poster koji nudi informacije sa pripadnim kontaktima o SVIM najvažnijim servisima, institucijama, javnim ustanovama koji imaju određene programe i aktivnosti za mlade. U prvom jesenskom ciklusu info tačke će biti postavljene u 40 BH gradova: Bihać, Cazin, Goražde, Jablanica, Kakanj, Konjic, Livno, Maglaj, Srebrenik, Stolac, Široki Brijeg, Travnik, Tuzla, Velika Kladuša, Vitez, Zavidovići, Zenica, Bosanska Krupa, Bugojno, Banja Luka, Bosanska Gradiška/Gradiška, Bosanski Novi/Novi Grad, Derventa, Doboj, Foča, Laktaši, Milići, Modriča, Mrkonjić Grad, Prnjavor, Srbac, Šekovići, Trebinje, Ugljevik, Zvornik, Bijeljina, Prijedor, Vlasenica te Distrikt Brčko.

Sve info to/ačke za mlade biće postavljene na vidno mjesto u zgradi lokalnih vlasti, u srednjim školama, univerzitetskom centru, u gradskoj biblioteci ili/i na drugim mjestima na kojima se nalaze i cirkulišu mladi ljudi. Pored toga, kompletan sadržaj info tačke bit će postavljen i na najveći portal za informir/sanje mladih u BiH – www.mladi.info. Info tačka za mlade ima standardiziran oblik i sve lokalne informacije postavljene su u 10 kategorija: Mladi BiH, Država i mladi, Prava, Obrazovanje, Posao, Zdravlje, Slobodno vrijeme, Organizacije, Informiranje i Putovanja.

Priredio(la): V.K.