TUZLARIJE - VIJESTI

16.11.2007.
Održan 99. sastanak Kolegija kod općinskog načelnika


U prostorijama Općine Tuzla danas je održan 99. redovni sastanak Kolegija kod Općinskog načelnika kojim je, zbog odsustva načelnika Jasmina Imamovića, predsjedavao pomoćnik načelnika, Franjo Kovačević.Prva tačka dnevnog reda odnosila se na Nacrt Odluke o javnim priznanjima Tuzle. U pripremljenom materijalu su jasno definisana koja su to javna priznanja (Povelja grada Tuzle, priznanje Počasni građanin Tuzle, Tuzlanska plaketa, Tuzlanska lenta i Zahvalice), uslovi, kriterij za dobijanje jednog od priznja, kao i opis rada Komisije koja vodi poslove vezane za dodjelu javnih priznanja. Povelja grada Tuzle je najviše priznanje, a uz diplomu i novčani iznos u visini od 4.000 KM predložena je i alternativa u vidu poklona trajne vrijednosti. Ova Odlika proslijeđena je dalje na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću Tuzla.

Druga tačka se odnosila na Nacrt Odluke o WEB stranici Općine Tuzla. Cilj otvaranja WEB stranice je potpuno i blagovremeno informisanje javnosti o Općini Tuzla kao jedinici lokalme samouprave, kao i informisanje javnosti o tekućim aktuelnostima iz rada OV, općinskog načelnika, općinskih službi i dr.
Pomoćnik načelnika, Zdravko Đuranović, rekao je za građane zanimljivu novost, a to je da je planirano da u skorije vrijeme bude omogućena nabavka oređenih dokumenata putem SMS poruka. Nacrt ove Odluke takođe je upućen Općinskom vijeću Tuzla.

Načelnikovi pomoćnici zatim su obrađivali tačku koja se odnosila na Razmatranje urbanističkog kompleska Turalibegove džamije u Tuzli. Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekta koji obuhvata površinu od 0, 97 ha i nalazi se u centralnom dijelu grada definisanim Klosterskom, Turalibegovom ulicom i Turalibegovim sokakom, kao i Katoličkim školskim centrom. Istaknut je značaj ovog projekta koji je na današnjoj sjednici upućen prema OV Tuzla, a više o samom projektu ćemo pisati u posebnom prilogu.

Dosta pažnje izazvala je tačka koje se odnosila na Nacrt pravilnika o kriterijima i postupku za ostvarivanje prva na proširene socijalne pomoći, koje se ostvaruju u općini Tuzla. Pod pojmom proširenih socijalnih pomoći, podrazumjeva se jednokratna novčana pomoć koja se dodjeljuje materijalno neosiguranim licima ili porodicama kojima je potrebna pomoć. Korisnici proširenih oblika socijalne pomoći su lica koja imaju stalno mjesto prebivališta na području općine Tuzla a nađu se u stanju socijalne potrebe: nezaposlena lica, penzioneri sa minimalnom penzijom, a koji nemaju članove domaćistva koji se o njima brinu, i penzioneri čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 150, 00 KM, zaposlena lica čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 150, 00 KM, stara lica bez porodičnog staranja, lica koja se nađu u stanju socijalne pomoći i druga. Odlukom su definisani i kriteriji za ostvarivanje prava na proširenu socijalnu pomoć, a primjera radi pomoć se može odobriti za kupovinu lijekova do 200, 00 KM, za djelimično pokrivanje troškova participacije ljekarskih pretraga, operacija i slično, u iznosu 300, 00 KM, za djelimično pokrivanje troškova liječenja u inostranstvu do 500, 00 KM, za nabavku ortopedskih pomagala do 300, 00 KM, troškove sahrane člana domaćinstva do 400, 00 KM, za nabavku životnih namirnica i ogreva do 200, 00, adaptacija imovine stradale usljed djelovanja elementrane nepogode do 500, 00 KM, kada je u pitanju pomoć kod školovanja djece iznosi se kreću od 150, 00 do 300, 00 za jedno dijete. Ovaj prijedlog Pravilnika upućen je dalje na OV Tuzla.U nastavku sastanka kod općinskog načelnika prisutni su čuli i Analizu provođenja zaštite od požara u kolektivnim stambenim zgradama , koju ćemo takođe pripremiti detaljnije u posebnom prilogu.

Od strane Službe za boračko invalidsku zaštitu obrađena je Informacija o provođenoj reviziji ličnih i porodičnih invalidnina, te je između ostalog rečeno da je na dan 25. 10. 2007. broj korisnika za ličnu invalidninu iznisio 1730, a za porodičnu 2341.

Razmatrano je i upoznavanje sa planovima i programima javnih i drugih preduzeća čiji je osnivać Općina Tuzla, RPC Tuzla – Inkubator Lipnica, «Panonnica « d.o.o i «Tržnice - pijace» d.o.o. Tuzla. Zbog raznih nedorečenosti, prijedloga i sugestija, predloženo je da ovo prva dva izvještaja budu dopunjenja prije upućivanja na razmatranje Općinskom vijeću Tuzla.

Peticija mještana Par Sela u vezi protivljena izgradnji Centra da odvikavanje od ovisnosti, takođe je upućena Općinskom vijeću.

S.M.