TUZLARIJE - VIJESTI

17.11.2005.
Izvještaj sa sjednice kolegija načelnika Općine Tuzla
Na početku današnje sjednice Kolegija razmotrena je informacija o problemu maloljetničke delikvencije. Informaciju je pripremio načelnik PU Tuzla Nedim Mutapčić a članovima Kolegija prezentirao Faris Sijerčić, šef kriminaliteta u PU Tuzla. U Informaciji je naglašeno da je maloljetnička delikvencija u ekspanziji i da je najveći problem taj što ne postojoji ustanova za zbrinjavanje osuđenih maloljetnih delikvenata a takođe ni posebno uređene prostorije za rad sa maloljetnicima u objektima policije.
Nakon prihvaćanja Informacije od strane Kolegija, načelnik Imamović se obavezao da u što kraćem roku uputi pisma državnom i kantonalnom premijeru, ministarstvima pravde i OHR-u sa zahtjevom da se nađe rješenje za zbrinjavanje maloljetnih delikvenata i konkretnim prijedlogom da se neki od neiskorištenih objekata koji pripadaju Ministarstvu odbrane preuredi za ove namjene.

U nastavku sjednice razmotreni su nacrti odluka o promjeni statusa javnih ustanova Narodno pozorište Tuzla, Narodna i univerzitetska bibiloteka "Derviš Sušić" Tuzla i Međunarodna galerija portreta Tuzla. Rješavanje statusa ovih ustanova dogovoreno je još u 2002. godini kada je Općinsko vijeće razmatralo Informaciju o statusu ovih ustanova i donijelo određene zaključke na koji način je potrebno riješiti ovo pitanje.

Treća tačka dnevnog reda odnosila se na donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu za izgradnju stambeno - poslovnog objekta u naselju Zlokovac - Ši Selo u Tuzli. Odluka je donesena uz napomenu da će tekst konkursa još biti dorađivan u dijelu vezanog za finansijske garancije. Za očekivati je da će konkurs biti objavljen u sredstvima javnog informisanja prije nove 2006. godine.

U narednoj tački dnevnog reda, savjetnik načelnika Safet Husanović izložio je Informaciju o saradnji Općine Tuzla sa inostranim subjektima i realizaciji projekata i programa iz oblasti međunarodne saradnje. Prema svim pokazateljima, Općina Tuzla se nalazi među nekolicinom lokalnih uprava u BiH koje imaju izuzetno razvijene međunarodne kontakte i uglavnom zadovoljavajući nivo saradnje sa inostranim subjektima, što ima za rezultat niz zajedničkih projekata i programa u gotovo svim oblastima djelovanja naše lokalne zajednice. Informacija je prihvaćena i preporučeno je intenziviranje saradnje i njegovanje prijateljstva sa gradovima koji će grad Tuzlu podržati u ostvarivanju ciljeva da se grad što prije razvije.

Informacija o stanju zaštite od požara na području Općine Tuzla, čiji je obrađivač Profesionalna vatrogasna brigada, predstavlja presjek dešavanja vezanih za pomenutu oblast.U informaciji su takođe dati podaci o kadrovskoj popunjenosti, organizaciji, tehničkoj i materijalnij opremljenosti i dr.

Načelnik Imamović je istakao da je to najbolja Vatrogasna brigada u BiH i čestitao joj na pružanju pomoći kod poplava koje su zahvatile naš grad sredinom ove godine.Informacija je prihvaćena uz zaključak da se radi na intenzivnijem pokrivanju zaštitom javinh objekata te prijedlogom da se Vatrogasna brigada poveže sa Domom zdravlja Tuzla i po mogućnosti napravi jedan punkt Hitne pomoći na Ircu, čime bi se uz planirani punkt na istoku grada i postojećim na Slatini omogućilo bolje i brže pružanje prve pomoči gradjanima Tuzle.

Na kraju Kolegija Zumra Grabčanović, pomoćnik načelnika za CZ, iznijela je Informaciju o stanju u oblasti zaštite od neeksplodiranih ubojitih sredstava, kao i aktivnosti Službe CZ na daljem čišćenju kontaminiranih terena minama na području općine Tuzla. Iznesen je detaljan izvještaj o radu CZ i na kraju upućen apel građanima da čuvaju zaštitinu ogradu kojom se obezbjeđuju minirana područja jer je čak 70 % ograde već uništeno, čime se direktno ugrožavaju životi ljudi i životinja.

Priredio(la): S.M.