TUZLARIJE - VIJESTI

11.08.2016.
Gradska uprava
Javni poziv-prilika za romsku populaciju na području grada Tuzla
Tuzlarije
U okviru Programa podrške implementaciji Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja i „Dekade inkluzije roma 2005-2015“, Grad Tuzla je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla po projektu „ROMA ACTION (RA)-Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa“.

Projekat realizuju Grad Tuzla i Hilfswerk International Austria iz sredstava EU IPA 2013 „Podrška provedbi akcionih planova za Rome“, uz finansijsku podršku Grada Tuzla u iznosu od 80.000, 00 KM. Osnovni cilj projekta je poboljšanje životnih uslova domicilne romske populacije na području grada Tuzla. Na području grada Tuzla izvršit će se rekonstrukcija/izgradnja 12 individualnih stambenih jedinica i na taj način će se direktno poboljšati životni standard dvanaest romskih porodica.

Sve detalje u vezi uslova i načina apliciranja, zainteresovani mogu pronaći u javnom pozivu objavljenom na oglasnim pločama Grada Tuzla i JU Centar za socijalni rad Tuzla, kao i na službenoj stranici Grada Tuzla (www.grad.tuzla.ba).


Javni poziv je otvoren do 24.8.2016. godine, a pravo učešća imaju pripadnici romske populacije koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

-žive u uslovima koji su ispod utvrđenog stambenog minimuma,
-imaju prebivalište na području grada Tuzla kontinuirano najmanje 3 godine do dana podnošenja prijave,
-vlasnici su ili suvlasnici stambenog objekta koji je predmet rekonstrukcije,
-nisu bili korisnici pomoći za rekonstrukciju stambenog objekta,
-ne posjeduju drugu kuću ili stan uslovan za stanovanje na području Bosne i Hercegovine,
-maloljetni članovi porodičnog domaćinstva, osnovnoškolskog uzrasta su na redovnom školovanju ili su završili osnovno školovanje.

Prednost u odabiru korisnika će imati lica s onesposobljenjem/invaliditetom, osobe sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, civilne žrtave rata, porodice poginulih boraca, nestalih osoba, bivših logoraša i RVI, porodice sa većim brojem članova porodičnog domaćinstva, kao i porodice sa većim brojem članova porodičnog domaćinstva koji su na redovnom školovanju (osnovna škola, srednja škola, fakultet/akademija), te sa većim brojem članova koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje.

Komisiju za odabir korisnika čine predstavnici Grada Tuzla, organizacije Hilfwerk, Centra za socijalni rad Tuzla i jedan predstavnik romske populacije, a postupak provodi Služba za ekonosmki razvoj i društvene djelatnosti, u kojoj se mogu dobiti i sve potrebne dodatne informacije.

Priredio(la): Gradska uprava