TUZLARIJE - VIJESTI

21.09.2016.
Održan Kolegij gradonačelnika Tuzle
Pristupanje izradi Regulacionog plana „Džindić Mahala-Borić“
U zgradi Gradske uprave Tuzla danas je održana 42. sjednica Kolegija gradonačelnika, na kojoj je između ostalog usvojena Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava za podršku projekata iz oblasti poduzetništva za 2016. godinu., za čiju ralizaciju su sredstva planirana u Budžetu Grada Tuzla, na poziciji „Grant za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva“, u iznosu od 50 hiljada KM, čime se stvaraju uslovi za otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta.

Tuzlarije


U skladu sa Pravilnikom o kriterijima, postupku i načinu raspodjele sredstava za podršku poduzetništvu putem javnog poziva prikupljeni su prijedlozi projekata i programa koje su kandidovala udruženja, organizacije i drugi subjekti, kao nositelji realizacije tih projekata.

Na današnjoj sjednici prihvaćen je Prijedlog projekta Siguran start, koji je osmišljen na način da Gradska uprava Tuzla, malim privrednicima koji su tek pokrenuli ili razmišljaju pokrenuti biznis, pruži pomoć u oblastima informatike, pravnih poslova, marketinga i prodaje, knjigovodstva i finansija, tj da obezbijedi finansijsku podršku i sufinansiranje korištenja vanjskih usluga u navedenim oblastima za 30 novih start-up biznisa u prvoj godini pokretanja projekta, sa tendencijom rasta broja podržanih firmi u narednom periodu. Korištenje usluga u navedenim oblastima za novoosnovane firme bi bilo besplatno u prvoj godini, odnosno uz sufinansiranje u naredne dvije godine, te da se na taj način povećaju šanse za opstanak novoformiranih firmi.

Kolegij gradonačelnika prihvatio je Informaciju o pravcima razvoja turizma u Tuzli, prema kojoj naredne aktivnosti za razvoj turizma u Tuzli treba usmjeriti na razvoj smještajnih kapaciteta za prijem turista, jačanje ljudskog potencijala, ali i institucionalnih kapaciteta, zbog čega je neophodno osnivanje turističke zajednice na nivou grada Tuzla, čime bi se postigli i bolji efekti ekonomskog razvoja grada Tuzla. Do sada nisu postojale zakonske mogućnosti za osnivanje općinskih/gradskih turističkih zajednica, Naime, Grad Tuzla je godinama upozoravao na činjenicu da su federalnim propisima oduzeta prava općinama i gradovima da osnivaju turističke zajednice, što je bio jedinstvne slučaj u Evropi i glavna prepreka za razvoj turizma. Nakon inicijativa Tuzle, Čitluka, Mostara, Bihaća i drugih gradova, došlo je do izmjene zakonske regulative i krajem prošle godine, Skupština Tuzlanskog kantona donijela je zakon, kojim je omogućeno osnivanje turističkih zajednica grada Tuzla i općina TK. Međutim, ministar trgovine, saobraćaja i turizma u Vladi TK nedopustivo dugo izbjegava da potpiše saglasnost za osnivanje Turističke zajednice grada Tuzla, čime Grad Tuzla, pored onemogućavanja poduzimanja aktivnosti na razvoju turizma, mjesečno gubi oko 20.000 KM, koje mu pripadaju od turističkih taksi.

Prihvaćena je i Informacija o aktivnostima na prikupljanju podataka o nekretninama u privatnom vlasništvu u fukciji razvoja privredne djelatnosti na području grada Tuzla, u cilju bržeg povezivanja privatnih lica koje posjeduju nekretnine i privrednih subjekata koji imaju potrebu za kupovinom ili iznajmljivanjem nekretnina. Aktivnosti na prikupljanju podataka o nekretninama u privatnom vlasništvu se pokreću na inicijativu poslovne zajednice, koja ima potrebu za ovakvom vrstom informacija.

TuzlarijeTakođer je razmatran i nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Džindić Mahala-Borić“ u Tuzli, u cilju izgradnje i uređenja ovog prostora. Prostor obuhvata Regulacionog plana graniči sa južne strane Ulicom Džindić Mahala, odnosno Kompleksom „Panonica“, sa zapadne strane Ulicom Kojšino, sa sjeverne strane Ulicom Borić, odnosno Mezarjem „Borić“ i Katoličkim grobljem „Borić“ i sa istočne strane dijelom sa mezarjem „Bukovčić“ i dijelom sa memorijalno-rekreacionim kompleksom „Slana Banja“. Utvrđen je prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana „Džindić Mahala-Borić“ u Tuzli i isti će biti upućen Gradskom vijeću Tuzla na razmatranje i donošenje. Rok za izradu Regulacionog plana je 24 mjeseca od dana donošenja ove Odluke na sjednici Gradskog vijeća. Regulacioni plan se donosi za period do 10 godina.

Priredio(la): Gradska uprava