TUZLARIJE - VIJESTI

19.01.2017.
Održana 5. sjednica Kolegija gradonačelnika
Razmotren Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Tuzlarije


U srijedu, 18.1.2017. godine, u zgradi Gradske uprave održana je 5. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, na kojoj je, između ostalog, razmatran Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. Odlukom se uređuje organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova na području grada Tuzla, rokovi kontrole i čišćenja dimovodnih kanala i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova, te kaznene odredbe i nadzor nad provođenjem Odluke. Da bi se smanjilo zagađenje zraka iz individualnih ložišta neophodno je vršiti redovnu kontrolu dimnjaka kotlova i energenata koji se u njima koriste. Odluka je upućena Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Razmatran je i Prijedlog Odluke o pristupanju izrade izmjene dijela regulacionog plana Centralnog gradskog groblja "Drežnik" u Tuzli, kao i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene Regulacionog plana "Stupine" u Tuzli.

Kolegij gradonačelnika je razmatrao i Odluku o dodjeli u zakup poslovnih prostorija neposrednom pogodbom, Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa o davanju u zakup poslovnih prostorija, Odluku o promjeni statusa Javne ustanove Međunarodna galerija portreta Tuzla i Odluku o redefinisanju statusa Javne ustanove Međunarodna galerija portreta Tuzla.

Tuzlarije


Na sjednici je razmatrana Informacija o radu i provedenom postupku po ponovnom javnom oglasu za izbor jednog člana upravnog odbora J.U. Gradski stadion Tušanj Tuzla, iz reda uposlenika ustanove.

Članovima Kolegija prezentovani su i Izvještaji o radu i poslovanju za 2015. gradskih preduzeća Komunalac, Vodovod i kanalizacija, Tržnice-pijace, Biznis, inovacije i tehnologije, Radio televizija 7, Centralno grijanje, te javnih ustanova, čiji je osnivač Grad Tuzla: Centar za socijalni rad, Gradske apoteke, Dom mladih, Gradski stadion Tušanj i Naše dijete. Svi izvještaji o radu su prihvaćeni i upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Gradonačelnik je čestitao gradskim komunalnim preduzećima i ustanovama na uspješno provedenim aktivnostima na obezbjeđenju uslova za normalno funkcionisanje komunalnih i drugih usluga tokom ekstremno niskih temperatura i povećanih snježnih padavina. Pored toga, gradonačelnik je istakao i odličnu koordinaciju gradskih komunalnih preduzeća sa Termoelektranom i Elektrodistribucijom Tuzla, koje su, također, poduzimale vanredne aktivnosti kako bi se obezbijedili uslovi za normalno funkcionisanje komunalnih usluga u gradu.

Priredio(la): Grad Tuzla