TUZLARIJE - VIJESTI

06.08.2016.
Za dvije godine realizovano ili je u toku 240 projekata u vrijednosti 30 miliona KM
Informacije o realizaciji projekata komunalne infrastrukture na području grada
Mirela Uljić, šef Odjeljenja za komunalnu infrastrukturu u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ, prezentirala je informacije o realizaciji projekata komunalne infrastrukture, po oblastima: vodosnabdijevanje, cestovana infrastruktura, toplifikacija, javna rasvjeta, projekti održavanja, projektovanja i drugi.

Tuzlarije


U informacijama, koje su dostavljene članovima Kolegija gradonačelnika, navedeni su nazivi projekata, vrijednosti i status projekta u njegovoj realizaciji. Iz prezentiranog materijala vidljivo je da je u 2015. godini i u prvoj polovini 2016. godine, sredstvima iz Budžeta Grada Tuzla, te djelimično i grant sredstvima međunarodnih organizacija, realizirano ili se završava više od 120 projekata komunalne infrastrukture, čija je vrijednost oko 14, 5 miliona KM.

Pored toga, u toku građevinske sezone u 2016. godini, u toku je ili će biti realizirano još oko 120 projekata, čija je ukupna vrijednost skoro 16 miliona KM. Radi se o projektima u koji se, u skladu sa programom kapitalnih projekata, realiziraju na prostoru cijele teritorije grada Tuzla i u svim mjesnim zajednicama.

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U TOKU GRAĐEVINSKE SEZONE 2016. GODINE

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PERIOD 01.01.2015. - 30.06.2016. GODINA