TUZLARIJE - VIJESTI

31.08.2016.
Sjednica Gradskog vijeća Tuzla
Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih šest mjeseci
Na današnjoj redovnoj 25. sjednici Gradskog vijeća Tuzla, vijećnici su bili vrlo aktivni, raspravljali su o tačkama dnevnog reda ali i o brojnim drugim temama. Po onome što se moglo čuti sa govornice jasno je da počinje izborna kampanja.

Tuzlarije


Sjednica, koja je počela sa zakašnjenjem, ubrzo je i prekinuta da bi se na pauzi vijećnici dogovorili o problemima vezanim za objekat "SPO 15. Maj" Tuzla s obzirom da su kupci stanova u tom objektu došli na sjednicu. Pauza od 10 minuta produžena je na 50, dogovoreno je da kupci održe sastanak sa gradonačelnikom Imamovićem, vijećnicu su dodali Informaciju o "SPO 15. Maj" u dnevni red, te krenuli za realizacijom.

Vijećnička pitanja
Kao prva tačka razmatrana su vijećnička pitanja pa je tako Sabahudina Imamovića (SDA) zanimalo koje nezavisno tijelo je ocijenilo da je JKP "Vodovod i kanalizacija" najbolje u BiH jer tako piše na bilboard plakatima, Mirza Tupajić (SDA) pitao je za igralište na Kojšinu koje je obećano još prošle izbore, te je podsjetio na problem u Ulici Armije RBiH broj 132 gdje se nakuplja voda nakon svake kiše, Jasminka Mijatović (HDZ) ukazala je na problem mještana Ljepunica, posebno Ljubice i Mije Mazić, kojima je nakon gradnje mosta odnesen vodomjer i već duže nemaju vodu. Ivica Kovačević (HDZ) ukazao je na problem ambrozije, te je također pitao za cijenu bilboard plakata javnih preduzeća. Mehmed Mujić (SDP, predstavnik manjina) pitao za realizaciju Odluke Sejdić Finci, a Elvir Kasumović (SBB) je rekao da bi imao puno pitanja da postavi ali neće jer nema svrhe s obzirom da je dosad postavio 30 pitanja i nije dobio odgovore.

Izvještaj o izvršenju Budžeta
Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih šest mjeseci 2016. godine, kao i Izvještaj o tekućoj rezervi za isti period, izazvao je burnu raspravu vijećnika. Preko dva sata se raspravljalo i na kraju Izvještaj o budžetu je usvojen sa 16 glasova ZA (SDP i BOSS) i 13 suzdržanih, a Izvještaj o tekućoj sa 22 ZA i 7 sudržanih.

Tuzlarije


Pomoćnica načelnika, šefica Službe za budžet i finansije, Suada Isaković, obrazložila je izvještaje navodeći:

- Ukupna planirana sredstva u Budžetu grada Tuzla za 2016. godinu iznose 57. 648.680, 57 KM (sa uključenim kreditom u iznosu od 5.500.000, 00 i viškom prihoda nad rashodom - suficitom u iznosu od 3.197.333, 16 KM). U periodu izvještavanja ostvarena sredstva iznose 25.383.879, 92 (sa ostvarenim suficitom) ili 44, 03% u odnosu na plan. Ostvareni prihodi za prvih šest mjeseci iznose 21.874.801, 09 KM ili 44, 69% u odnosnu na plan, a primici od kredita iznose 311.845, 67 KM.

Istaknuto je da najveće učešće u ukupnim rashodima ima Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u iznosu od 7.154.649, 10 KM ili 34, 30%, a zatim Služba za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti u iznosu od 4.964.886, 71 KM ili 23, 80 %.
Kada je u pitanju Tekuća rezerva s kojom raspolaže gradonačelnik Tuzle (oko 240.000 KM) rečeno je da se trošilo na socijalna davanja kao i pomoć radnicima raznih preduzeća, te da je za prvih 6 mjeseci potrošeno 75% .

Nakon izlaganja pomoćnice gradonačelnika Suade Isaković, izlazili su vijećnici i govorili šta misle o Budžetu odnosno raspoređivanju sredstava zauzimajući vrlo oprečne stavove.

Edim Kadić (BOSS) rekao je da je to najvažniji dokument koji usvaja Vijeće, Grad Tuzla izvršava sve svoje obaveze, Budžet je likvidan i na vrijeme se sve rješava. Sredstva se racionalno troše, povećanje prihoda je evidentirano. Radit će se vjerovatno rebalans jer će biti ostvaren suficit.

Mensur Alić (Tuzlanska alternativa): "Glasali smo za Budžet za 2016. godinu razmišljajući u tom momentu da će se sredstva trošiti na ono na šta smo toliko govorili ali nije bilo tako. U prvih 6 mjeseci Komunalna služba na projekte je potrošila samo 200.000 KM. Klizišta su ostala nerješena, puno inicijativa se nije realizovalo a moglo se lako rješavati kako je dolazio priliv sredstava".

Tuzlarije


Imamović Sabahudin (SDA): "Nismo imali priliku da utičemo na kreiranje Budžeta, držat ćemo se po strani. Budžet se ne troši na prave stvari, na rješavanje suštinskih potreba građana, vodu, kanalizaciju, puteve. Novac se troši na igru i zabavu, jedino se ekspresno rješava ono što je gradonačelnik zamislio".

Nedžad Malkić (Narodna radom za boljitak): "Tražili smo da kada se neki projekat uradi i ako je ostalo sredstava, da se obavijesti Vijeće kako bi se ta sredstava dalje preusmjerila uz saglasnost Vijeća. Ne može se bez saglasnosti trošiti.

Mirnes Ajanović (BOSS ): "Ko nije glasao za Budžet nije glasao ni da se šta radi. Bio je na Kolegiju za prvih 6 mjeseci izvještaj, 85% kapitalnih investicija radilo se u rubnim mjesnim zajednicama. Stalno nam se imputira da ne radimo u rubnim mjesnim zajednica. Praktično smo zanemarili grad da bi tamo radili. Sabahudin Imamović ponosno kaže da nije glasao za Budžet a poslije uzima zasluge sebi, svih mjesnih zajednica i Mihatovića, mi smo donijeli odluku da se tamo gradi zgrada, a Sabahudin ide i priča da je on to uradio.

Sabahudin Imamović (SDA): "Mi nismo glasali ni za budžet ni za krediti jer ste tamo ubacili nesto da zamažete oči, a ostalo samo za grad. Koje vas mračne sile sprječavaju da napokon počnete raditi? Donesite sramni izvještaj koji je usvojen na Kolegiju da vam dokažem da obmjanjujte javnost, piše - radovi u toku, ništa nije gotovo".

Jasminka Mijatović (HDZ): Kredit nije realiziran na način na koji nam se govorilo, platili smo i penale za oko 100.000 KM".

Ivica Kovačević (HDZ ): HDZ neće glasati, sramotno je da 100 m puta nije asfaltirano za 8 godina u Donjoj Dragunji, možemo mi pričati koliko smo tačaka realizovali ali ljudi na terenu govore drugačije. Jasno je da su i kredit i suficit samo za predizbornu kampanju".

Zamjenica predsjedavajućeg Nada Mladina pokušala je diskusiju usmjeriti na dnevni red rekavši da su neki zaboravili da je Vijeće kolektivno zakonodavno tijelo i nema se šta govoriti u jednini: "Nismo ni krivi ni zaslužni, niko se ne može prati od odgovornosti, svi smo odgovorni i zaslužni i za dobro i loše. Molim da se vratimo na dnevni red".

Bilo je puno riječi o kreditnom zaduženju, vijećnici iz opozicionih stranaka izrazili su svoje nezadovoljstvo realizacijom odluka. Lokalni izbori 2016. godine su pred vratima. Građani će ocijeniti kako je i ko radio, za one koje zanima, predsjednik BOSS-a Ajanović podsjetio je da se svi video zapisi sjednica mogu pogledati na službenoj stranici Grada Tuzla tuzla.ba.

U drugom dijelu sjednice najviše vremena utrošeno je na probleme građana koji su kupili stanove i zgradi "15. maj". Kupci očekuju pomoć od Gradskeg vijeća Tuzle te je dogovoren sastanak sa gradonačelnik Imamovićem i razmatrana mogućnost da se umanjenje rente i takse za uvođenje vode i centralnog grijanja u pomenuti objekat.

S.M.