TUZLARIJE - VIJESTI

23.11.2016.
Regovanje Skupštine TK na informaciju CCI-a


TuzlarijeS obzirom da su plasirane informacije CCI-a o monitoringu rada Skupštine Tuzlanskog kantona nepotpune i djelimično odgovaraju činjeničnom stanju, smatramo neophodnim informisati javnost o radu Skupštine Tuzlanskog kantona, stepenu realizacije Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona kao i o broju ukupno razmatranih i realizovanih mjera.


U periodu januar – septembar 2016. godine održano je sedam regulatorno radnih, dvije sjednice hitnog karaktera i jedna svečana sjednica (u povodu Dana nezavisnosti BiH).

Razlika u broju održanih sjednica u odnosu na prethodne godine je ta što se ove godine održalo daleko manje sjednica hitnog karaktera, što možemo posmatrati kao odraz jednog stabilnog političkog stanja u Tuzlanskom kantonu, što se nije moglo reći za neke prethodne godine u kojima smo imali veći broj hitnih nego regulatorno-radnih sjednica Skupštine.

Broj razmatranih mjera (zakona, odluka, izvještaja i ostalog) diktiran je efikasnošću rada Vlade Tuzlanskog kantona, koja je u najvećem broju slučajeva predviđena da bude predlagač akata koje donosi Skupštine Tuzlanskog kantona. Do sada razmatranje niti jednog akta nije prolongirano radi lokalnih izbora ili neke druge aktivnosti poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona.

U posmatranom periodu Skupština Tuzlanskog kantona donijela je ili usvojila 14 zakona, dva nacrta zakona, 10 odluka, dva programa, 40 dokumenata analitičko –informativnog karaktera, 55 zaključaka i šest mišljenja na nacrte federalnih zakona. Realizacija Programa rada je 58% u oblasti normativne djelatnosti i 87% u oblasti analitičko-informativne.

Pored planiranih, razmatrano je i doneseno sedam zakona i devet odluka koje nisu planirane Programom rada Skupštine TK za 2016. godinu.
Takođe je održano 68 sjednica radnih tijela Sjkupštine, 13 sjednica Kolegija a objavljeno je 10 brojeva „Službenih novina Tuzlanskog kantona“.

To bi bili ukratko statistički pokazatelji rada Skupštine Tuzlanskog kantona. Navedeni rezultati su daleko od ocjene CCI-a da su najlošiji rezultati u poslednjih šest godina.
Ocjena da su izvještaju pojedinih institucija ocjenjivani uspješno a njihov menadžment naknadno sudski procesuiran, ne stoji jer eventualni nezakonit rad direktora ne može se istražiti kroz izvještaje, za takve istrage nadležni su Tužilaštvo i MUP TK, a navodi o sudskim procesima su uopšteni i nisu vremenski vezani za izneseni izvještajni period.
Kritike za realizaciju obaveza iz reformske agende su zaista neargumentovane. Tuzlanski kanton je donošenjem „Akcionog plana TK za realizaciju reformske agente za BiH za period 2015-2018.“ svoje obaveze ispunio. Akti koji budu trebali, proći će skupštinsku proceduru. Nije bilo niti planirano niti potrebno da Skupština razmatra taj dokument.
Predstavnici Centara civinih inicijativa bi, s obzirom da godinama prate rad Skupštine i dobijaju na uvid sve tražene dokumente, trebali znati da Poslovnikom o radu Skupštine, koji je, poslije Ustava TK, najvažniji dokument kojim se reguliše rad Skupštine, nije predviđeno organizovanje tematskih sjednica. Informaciju o stanju u rudnicima čije je razmatranje inicirano od strane poslanika Stranke za BiH planirano je za narednu sjednicu s materijalom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
Već nekoliko puta smo objašnjavali postupke vezano za status poslanika Mesreda Šerifovića. Poslanik Mersed Šerifović je imao status poslanika u skladu sa Izbornim zakonom BiH sve dok mu, u skladu sa članom 1.10 Izbornog zakona BiH, Centralna izborna komisija, kao jedina nadležna u ovakvim slučajevima, nije donijela odluku o prestanku mandata. Onog trenutka kada je ta odluka dostavljena, Služba Skupštine je prestala isplaćivati paušale Mersedu Šerifoviću, a višak isplaćenih paušala gosp. Šerifović je odmah vratio u Budžet Tuzlanskog kantona.
Rangiranje i mjerenje učinkovitosti po paušalnim kriterijima CCI-a nije prihvatljivo Skupštini Tuzlanskog kantona, jer zakonodavno tijelo jednog kantona nema dnevnu ili mjesečnu normu i njena učinkovitost se ne mjeri brojem tačaka dnevnog reda, pa se ni rad Skupštine Tuzlanskog kantona ne može ocjenjivati samo brojčanim uporedbama sa drugim kantonima bez ikakvih drugih pokazatelja.
Tuzlanski kanton u prethodne dvije godine bilježi značajan napredak u svim sferama društva, naročito u rješavanju brojnih problema u kojima su našli veliki privredni subjekti koji su bili nosioci života u Tuzlanskom kantonu, a u čemu je sigurno doprinio i rad Skupštine.
Iako se neopravdano stvara negativna slika o Tuzlanskom kantonu, vlasti Tuzlanskog kantona odlučne su u namjeri da nivo pozitivnih promjena podignu na još viši nivo i da život u našem Kantonu učine ugodnijim i boljim i na taj način budu pokretač općeg razvoja Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Senad Alić