TUZLARIJE - VIJESTI

30.12.2016.
Grad Tuzla
Objavljen Javni oglas za prodaju nekretnine na Sjenjaku
Tuzlarije


Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove raspisala je JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta "S" sa vanjskim uređenjem u okviru nerealiziranog dijela Prostorne cjeline "Sjenjak 1" u Tuzli.

Tuzlarije


Sa fotografije se može vidjeti da se radi o lokaciji na kojoj se u posljednje vrijeme locira Luna park.

Tuzlarije


Kompletan tekst Javnog oglasa možete preuzeti na sljedećem linku:

JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta „S“ sa vanjskim uređenjem u okviru nerealiziranog dijela Prostorne cjeline „Sjenjak 1“ u Tuzli