TUZLARIJE - VIJESTI

23.01.2017.
Kolegij gradonačelnika Imamovića
Predložen Budžet Grada Tuzle za 2017. nešto manji od 50 miliona KM
U prostorijama Gradske uprave Tuzla, danas je održana 6. sjednica Kolegija gradonačelnika, na kojoj je razmatran prijedlog Budžeta Grada Tuzla za period od 01.01.-31.12.2017. godine.

Tuzlarije

Prema prijedlogu, koji je upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, Budžet Grada Tuzla za period 01.01.2017. – 31.12.2017. utvrđen je u iznosu od 49.708.732, 26 KM.

Kolegij gradonačelnika je razmatrao i prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period od 01.01.2017. – 31.12.2017., prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Tuzla, te Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o nazivima ulica, trgova, mostova i parkova na području grada Tuzla.

Za sve tačke dnevnog reda utvrđeni su prijedlozi, koji su proslijeđeni Gradskom vijeću Tuzla na razmatranje i usvajanje.