TUZLARIJE - VIJESTI

15.09.2016.
Najava
Otkrivanje spomenika Muhamedu Hevaiju Uskufiju
TuzlarijeCeremonija otkrivanja spomenika podignutog tuzlanskom, bosanskohercegovačkom i evropskom velikanu Muhamedu Hevaiju Uskufiju, će se održati u petak 16.09.2016. godine u 14 sati u rodnom mjestu velikana, Dobrnji kod Tuzle, na lokaciji kod stare džamije u ovom mjestu, odnosno u naselju Stara Dobrnja.

Muhamed Hevai Uskufi je, između ostalog, autor historijski kolosalnog i kapitalnog djela, najstarijeg bosanskog i južnoslavenskog rječnika štokavskog narječja, Bosansko-turskog rječnika iz 1631. godine, poznatijeg kao Makbul- i Arif (sviđa se učenom čovjeku), a koji je postao poznat i po nazivu Potur-Šahidija ( po imenu poznatog turskog leksikografa Ibrahima Šahidije) jer u predgovoru rječnika Uskufi piše da je njegovo pisanje „na Šahidijin način“.

Uskufi je rođen 1601. godine u mjestu Dobrnja kod Tuzle, a umro je 1651. godine. Bio je učenjak, pisac, alhamijado pjesnik, a u tridesetoj godini života je napisao ovo kapitalno djelo, što je bio važan događaj u historiji južnoslavenskih jezika, a pogotovo bosanskog jezika.

Bosansko-turski rječnik iz 1631. godine je književno djelo velike vrijednosti i ne predstavlja samo spisak riječi na dva jezika, nego je to samostalni dvojezični rječnik napisan u stihu štokavskim dijalektom i jedan od najranijih rječnika uopće na južnoslavenskim prostorima.


Na ceremoniji otkrivanja spomenika prisutnim će se obratiti ataše za kulturu i turizam Ambasade Republike Turske u BiH gospodin Soner Šahin i gradonačelnik grada Tuzla gospodin Jasmin Imamović, a ceremoniju će pratiti i prigodan kulturno-umjetnički program.

Inicijator i podrška podizanju spomenika je Grad Tuzla, a nosilac projekta je Međunarodna galerija portreta Tuzla.