TUZLARIJE - VIJESTI

22.11.2016.
Prva konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Tuzla
Predsjedavajući Aleksandar Vujadinović, zamjenik Mirel Mišković


Na prvoj, nakon Lokalnih izbora 2016, konstituitajućoj sjednici, predsjednica Gradske izborne komisije Meliha Pašić pročitala je imena svih vijećnika koji su dobili četvorogodišnji mandat u Gradskom vijeću Tuzle, nakon čega se pristupilo plaganju zakletve te potpisivanju svečane izjave.

Tuzlarije


Tuzlarije


Tuzlarije


Tuzlarije


Tuzlarije


Prisutnima se obratio gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović čestitajući svima kojima je ukazano povjerenje na prethodnim izborima, te im poželio sreću u radu.

Zamjenica predsjedavajućeg Vijeća u prošlom sazivu, Nada Mladina, zbog opravdanog odsustva predsjedavajućeg u prošlom sazivu Joze Nišandžića, vodila je sjednicu te je pročitala imena predsjednika klubova i prodložila da se usvoje odluke vezane za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća.

Tuzlarije


Tuzlarije


Jednoglasno je usvojeno da predsjednik Gradskog vijeća Tuzle bude Aleksandar Vujadinović (SDP) a zamijenik predsjedavajućeg Mirel Mišković (TA), nakon čega su novoizabrani preuzeli vođenje sjednice.

Tuzlarije
Mirel Mišković, Aleksandar Vujadinović, Meliha Nuhmegović


Predsjednici klubova:

SDP - Alen Kapidžić
SDA – Sabahudin Imamović
SBB – Elvir Kasumović
TA – Nedžad Malikić
BOOS – Mirnes Ajanović
HDZ – Ivica Kovačević
DF Nedim Salibegović

Vijećnici:

SDP (11)
ALEKSANDAR VUJADINOVIĆ
ELVIR BIJEDIĆ
MERIMA SOFTIĆ
EMIR HODŽIĆ
AZRA GAZIBEGOVIĆ
SUNČICA DELIBEGOVIĆ
ERNA MEŠIĆ
ELVIR MAHMUZIĆ
REJHANA DERVIŠEVIĆ
ALEN KAPIDŽIĆ
NATAŠA PERIĆ

SDA (6)
SABAHUDIN IMAMOVIĆ
KENAN OSMANČEVIĆ
HIDAJETA JARČEVIĆ
NEVRES HURIĆ
MIRZA TUPAJIĆ
MIRALEM SOFTIĆ

SBB (4)
LEJLA OSMANČEVIĆ
ELVIR KASUMOVIĆ
OMER DELALIĆ
SABIHA MUJKANOVIĆ

TA (3)
MENSUR ALIĆ
NEDŽAD MALIKIĆ
MIREL MIŠKOVIĆ

HDZ (2)
IVICA KOVAČEVIĆ
JASMINKA MIJATOVIĆ

DF (2)
NEDIM SALIBEGOVIĆ
AMELA ĆEHAJIĆ

BOSS (2)
EDIM KADIĆ
MIRNES AJANOVIĆ

NEDŽAD JUSIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

S.M.