TUZLARIJE - VIJESTI

03.10.2016.
Podsjećanje na lokalne izbore 2012. godine
Znate li kako se dodjeljuju mandati?
Dok čekamo da se završi brojanje glasačkih listića i saznamo koje će stranke i sa koliko vijećnika ući u sastav novog Gradskog vijeća, podsjetićemo kako je to bilo prije četiri godine, te kako se vrši raspodjela mandata.

Tuzlarije


Ovo su rezultati političkih subjekata u izboru za Općinsko vijeće Tuzla 2012. godine:
SDP (Socijaldemokratska partija BiH) – 12.358 (29.9 %)
SDA (Stranka demokratske akcije) – 6.868 (16.6 %)
SBB (Savez za bolju budućnost) - 4.690 (11.4 %)
Narodna stranka radom za boljitak - 3.819 (9.2 %)
BOSS (Bosanska stranka - Mirnes Ajanović)– 2.913 (7.1 %)
HDZ (Hrvatska demokratska zajednica BiH)- 2.587 (6.3 %)
Tuzlanska alternativa - 2.470 (6 %)
Stranka za BiH - 1.226 (3 %)
Naša stranka - 873 (2.1 %)
SDU BiH - 433 (1 %)
Stranka penzionera - 359 (0.9 %)

Raspodjele mandata po strankama izgledala je ovako:
Socijaldemokratska partija BiH (SDP) - 10
Stranka demokratske akcije (SDA) - 6
Savez za bolju budućnost (SBB) - 4
Narodna stranka radom za boljitak - 3
Bosanska stranka – Mirnes Ajanović (BOSS) - 2
Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZ) - 2
Tuzlanska alternativa - 2
Stranka za BiH - 1
Nacionalne manjine (SDP) - 1


Princip raspodjele mandata
Iako raspodjeljeni mandati na prvi pogled djeluju usklađeno sa procentima ipak nije tako. Na primjer, SDA, računajući 3% po mandatu za 6 mandata bi trebala da ima 18% a imala je 16, 6%. Raspodjela mandata se zapravo radi na specifičan način, propisana je izbornim zakonom, a metoda po kojoj s raspodjela vrši poznata je kao Sainte-Laguë metoda.

Princip je sljedeći: Prvo se izdvoje stranke koje su dostigle i premašile izborni prag od 3%. Nakon toga se za svaku stranku izračunavaju i redaju količnici tako što se ukupan broj osvojenih glasova dijeli sa 1, pa sa 3, onda sa 5, pa 7 i tako redom neparnim brojevima.

SDP (Socijaldemokratska partija BiH) – 12.358, 4119, 2473, 1765, 1373, 1123, 951, 824, 727, 650, 588, 537
SDA (Stranka demokratske akcije) – 6.868, 2289, 1374, 981, 763, 624, 528
SBB (Savez za bolju budućnost) - 4.690, 1563, 938, 670, 521
Narodna stranka radom za boljitak - 3.819, 1273, 764
BOSS (Bosanska stranka - Mirnes Ajanović)– 2.913, 971
HDZ (Hrvatska demokratska zajednica BiH)- 2.587, 862
Tuzlanska alternativa - 2.470, 823
Stranka za BiH - 1.226

Sljedeći korak je da se svi dobijeni brojevi poredaju od najvećeg ka najmanjem. Kao što se može primjetiti dobije se prilična zbrka brojeva i ako se radi ručno nije jednostavno bez flomastera i križanja napraviti tačan silazni niz. Niz treba da sadrži onoliko elemenata koliko se dijeli mandata, u našem slučaju to je 30 koliko broji Gradsko vijeće plus jedan mandat rezervisan za manjine.

12358 (SDP)
6868 (SDA)
4690 (SBB)
4119 (SDP)
3819 (NSRzB)
2913 (BOSS)
2587 (HDZ)
2473 (SDP)
2470 (TA)
2289 (SDA)

1765 (SDP)
1563 (SBB)
1374 (SDA)
1373 (SDP)
1273 (NSRzB)
1226 (SzBiH)
1123 (SDP)
981 (SDA)
971 (BOSS)
938 (SBB)

862 (HDZ)
834 (SDP)
823 (TA)
764 (NSRzB)
763 (SDA)
727 (SDP)
670 (SBB)
650 (SDP)
624 (SDA
588 (SDP)


Trenutni rezultat izbora 2016. godine, nakon 56% prebrojanih glasova (navedeni su samo subjekti koji su prešli izborni prag 3%) izgleda ovako:

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 7.616 29, 33 %
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 4.731 18, 22 %
TUZLANSKA ALTERNATIVA 2.764 10, 64 %
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ 2.541 9, 79 %
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH 1.722 6, 63 %
DEMOKRATSKA FRONTA 1.497 5, 76 %
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ 1.129 4, 35 %

Primjenom opisane metode trenutna raspodjela mandata izgleda ovako:

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH - 10
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE - 7
TUZLANSKA ALTERNATIVA - 4
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ - 3
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH - 2
DEMOKRATSKA FRONTA - 2
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ - 2