TUZLARIJE - VIJESTI

17.10.2016.
Grad Tuzla
Treći javni poziv za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
Tuzlarije


Na osnovu člana 6. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 4/14), a u vezi sa članom 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/09) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla broj: 01-19-4475-2016 od 14.07.2016. godine, na koju je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-05-17946/16, od 03.08. 2016. godine, Gradsko vijeće Tuzla raspisuje TREĆI JAVNI POZIV za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, kancelarija broj 232 ili na telefon 035/307 416.

Treći javni poziv za davanje u zakup državnog polj zemljišta 2016