TUZLARIJE - VIJESTI

13.07.2017.
Održana redovna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla
Jučer je u prostorijama Gradske uprave Tuzla, održana je sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla. Članovi Štaba su, između ostalog, razmatrali Informaciju o klimatskoj i hidrometeorološkoj situaciji na području grada Tuzla, koju je pripremila Služba civilne zaštite Grada Tuzla.

Tuzlarije


Na osnovu stalnog praćenja Izvještaja Hidrometeorološkog zavoda BiH, Služba civilne zaštite Grada Tuzla konstatovala je da su, zbog visokih temperatura, koje direktno utiču na zdravlje stanovništva, klimatska i hidrometeorološka situacija teške. Pored toga, visoke temperature prijete i nastanku suše na poljoprivrednim dobrima, te ugrožavaju stočni fond.

Tuzlarije


Gradski štab civilne zaštite, u saradnji sa Službom za komunalne poslove izgradnju i poslove mjesnih zajednica, poduzima niz preventivih mjera na sprečavanju nastanka većih posljedica. U narednom periodu vršit će se procjena situacije ugroženosti stanovništva i postojanja neposredne opasnosti od nastanka prirodne nesreće – suše, kao i potreba snabdjevanja vodom stanovništva prigradskih mjesnih zajednica.

Dogovorene aktivnosti, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, će realizirati u saradnji sa Savjetima mjesnih zajednica i Službama zaštite i spašavanja, formiranim pri Javnim preduzećima, ustanovama i udruženjima Grada Tuzla.

Priredio(la): Gradska uprava