TUZLARIJE - VIJESTI

15.02.2017.
Kolegij gradonačelnika Imamovića
Treba raditi na popularizaciji deficitarnih zanimanja
Na današnjem Kolegiju gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića razmatrana je Informacija o provedenim inspekcijskom nadzorima u 2016. godini, redefinisanju statusa Narodne i univerzitetske biblioteke “Derviš Sušić” Tuzla i Narodnog pozorišta Tuzla, prijedlogu raspodjele sredstava boračkim organizacijama, odluci o pristupanju izradi regulacionog plana "Kreka – sjeveroistok”, te problemu nezaposlenih osoba u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.

Tuzlarije


Smanjen broj nezaposlenih osoba

Problem nezaposlenih je složen i za njegovo valjano rješenje treba da se uključe svi nivoi vlasti. Šefica Biroa za zapošljavanje Tuzla Selma Delić danas je prezentirala Analizu problematike zapošljavanja na području Tuzle sa posebnim akcentom na zapošljavanje mladih.

Tuzlarije
Selma Delić, Vedran Lakić


- Na području Tuzlanskog kantona na kraju 2016. godine evidentirano je 91.693 nezaposlenih osoba što je za 4.736 manje nego u istom periodu 2015. godine. U ukupnom broju registrovanih nezaposlenih osoba na području TK, mladi do 30 godina sudjeluju s 32, 93%. Razlozi nepovoljnog trenda na tržištu rada za mlade leže u gašenju postojećih i neotvaranju novih radnih mjesta, neusklađenosti adekvatnih programa i kratkoročnih i drugoročnih planova za zapošljavanje mladih što dovodi do odlaska mladih iz zemlje, navodi se u Analizi.

Poslodavci navode da je problem nedostatak potrebnih kvalifikacija, radnog iskustva, poticajnih sredstava kao i nepovoljna poreska politika. Iako je iz statističkih podataka vidljivo da je broj zaposlenih u Tuzlu u blagom porastu, problem nezaposlenih mladih osoba je evidentan, a problem zbog kojih se mladi odlučuju da idu iz zemlje je i u činjenici da kada nađu posao nisu zadovoljni visinom primanja što otežava osamostaljenje i formiranje porodice. Istaknuto je da je Grad Tuzla jedini u TK u kojem je stopa formalne zaposlenosti veća od stope formalne nezaposlenosti.

Nezaposleni sa završenim doktorskim studijem

Kada je u pitanju kvalifikaciona struktura rečeno je da je nezaposlena 4.321 osoba sa završenom osnovnom školom, 5.988 sa završenim stučnim zanimanjem (KV i VKV), 6.491 osoba sa srednjom školom, 150 sa višom stručnom spremom, 2015 sa visokom stručnom spremom (VSS), 97 osoba sa završenim magistarskim studijem i 4 osobe sa završenim doktorskim studijem.

Deficitarna zanimanja

Dosta vremena na današnjem Kolegiju posvećeno je razgovoru o deficitarnim zanimanjima. Gradonačelnik Imamović sa svojim saradnicima želi da pokrene program animiranja roditelja i škola da utiču na djecu prije upisa u srednje škole ili na fakultete. I pored velikog broja nezaposlenih osoba određene struke, i dalje se na te smjerove više upisuje nego na deficitarna zanimanja. Evidentirani su i slučajevi bez i jednog upisanog na neke od smjerova.

Prema riječima šefa Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Vedrana Lakića, nema slastičara, kuhara i konobara. Od ostalih deficitarnih zanimanja navedena su: diplomirani inženjer saobraćaja, profesor fizike sa položenim stučnim ispitom, profesor/nastavnik likovne kulture, profesor /nastavnik muzičke kulture, profesor pedagoškog odgoja, diplomirani inženjer agronomije, diplomirani sanitarni inženjer te diplomirani arhitekta. Kada su u pitanju VKV i KV zanimanja navedena su: limar – krojač, cjevar izolater, fasader, tesar, armirač, zidar, krojač, šivač i obućarski radnik.

Kada su u pitanju strukovna zanimanja navedeno je da nedostaju mladi ljudi jer neki koji su na Birou imaju preko 45 godina i određeni stepen invaliditeta ili profesionalne bolesti što im otežava nalažene posla.

Sve odluke su utvrđene i proslijeđenje Gradskom vijeću Tuzla na usvajanje, a prije sjednice Vijeća planirana je još jedna tematska sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj će biti riječi samo o aerozagađanju.

S.M.