TUZLARIJE - VIJESTI

21.02.2017.
Održan Kolegij gradonačelnika Tuzle
Inicijativa za obavezno priključenje velikih objekata na sistem daljinskog grijanja
Pripremajući informaciju za redovnu sjednicu Gradskog vijeća Tuzle koja će biti održana u ponedjeljaka 27. februara, danas je održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića.

Tuzlarije


Glavna tema je bila prolematika aerozagađenja. Na sjednici je utvrđeno niz prijedloga mjera i inicijativa koje će biti proslijeđene na dalje usvajanje.

Istaknuto je da je od od 2003. godine do danas Grad Tuzla uložio oko 30 miliona KM u širenje mreže sistema daljinskog grijanja. Broj korisnika je sa 14.000 porastao na 23.200 korisnika, mreža daljinskog grijanja je sa 67 km povećana na više od 170 km, dok su ukupne površine koje se ovim putem zagrijavaju, skoro udvostručene, sa 970.354 m2, povećane su na 1.732.660 m2.

Inicijativa za obavezno priključenje velikih objekata na sistem daljinskog grijanja

Toplificirani su čitavi kvartovi, ugašena kotlovnica UKC-a, koja je godišnje spaljivala uglja kao čitava općina Lukavac. Grad Tuzla je u periodu od 2003. – 2016. godine stvorio sve uslove da se svi objekti kolektivnog stanovanja i svi veći poslovni objekti mogu nesmetano priključiti na sistem daljinskog grijanja. Uprkos tome, neki veliki poslovni objekti, kao i veliki stambeni objekti, svojom voljom se nisu priključili na sistem daljinskog grijanja, lože visokosumporne ugljeve ili koriste naftu i slično, te znatno zagađuju zrak.

Tokom sjednice je konstatovano da je Gradonačelnik Grada Tuzla prema Vladi Tuzlanskog kantona 03.02.2017. godine uputio hitnu inicijativu za izmjene i dopune Zakona o komunalnim djelatnostima, kojim bi se svi vlasnici poslovnih objekata, kao i velikih objekata individualnog stanovanja, obavezali na priključenje na sistem daljinskog grijanja tamo gdje to dozvoljavaju tehnički uslovi.Stvoreni uslovi za širenje mreže daljinskog grijanja

Na današnjem Kolegiju rečeno je da je Grad Tuzla, nakon što je stvorio uslove za priključenje svih kolektivnih stambenih i poslovnih objekata na sistem daljinskog grijanja, pristupio širenju mreže i u naselja sa individualnim stanovanjem, gdje je realizirano već nekoliko projekata toplifikacije, tako da su pilot projektom toplifikacije naselja "Kula", gradnjom primarnog voda i novim tehničko-tehnološkim konceptom centralnih toplinskih podstanica, stvoreni uslovi za priključenje najmanje 79 individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja, od čega je do sada priključeno 39 objekata. Ovaj inovativni pristup i gradnja centralnih tj. zajedničkih toplinskih podstanica o trošku Grada, doveo je do znatnog smanjenja cijena podstanica u individualnim stambenim objektima, kao i ukupne cijene njihovog priključenja na daljinsko grijanje (podstanice i cijevi koje prolaze kroz zemljište vlasnika do šahta.
Na području MZ Bukinje, naselje Divkovići, stvoreni su uslovi za priključenje 93 objekta, u MZ Bukinje, naselje Kolone, za 81 objekat kao i na području MZ Šićki Brod za 70 objekata ali se u ovim mjesnim zajednicama niti jedan objekat do sada nije priključio na sistem daljinskog grijanja grada Tuzla.

Niži troškovi priključenja

Pilot projekat "Kula" pokazao je da gradnja zajedničke toplinske podstanice bitno smanjuje troškove nabavke individualnih toplinskih stanica kao i ukupne troškove priključenja na sistem daljinskog grijanja, tako da je prosječna cijena priključenja niža od troškova nabavke kotlovnice za pelet ili ugalj. Građani i pravna lica, već godinama, podstanice kupuju na slobodnom tržištu. Cijena priključka je od 5000 do 6000 KM, od čega je cijena podstanice oko 2500 KM.

Planirano najmanje 3 miliona KM u mrežu daljinskog grijanja

Nastavlja se ulaganje u primarnu mrežu daljinskog grijanja i stvaraju preduslovi za priključenje što većeg broja vlasnika, odnosno korisnika individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja, te će u tom smislu Grad Tuzla u saradnji sa JP "Centralno grijanje" d.d. Tuzla, u 2017. godini uložiti najmanje 3 miliona KM u već pripremljene projekte toplifikacije, a u periodu 2017/2018. godine minimalno 6 miliona KM za ovu namjenu, a sve u funkciji smanjenja aerozagađenja i poboljšanja kvaliteta života građana.

Uslovi priključenja za sve građane će biti isti. S obzirom na relevantne podatke sa mjernih stanica i na broj građana čije je zdravlje, lošim kvalitetom zraka, ugroženo, rečeno je da mjerni instumneti pokazuju da je najzagađenije kod BKC-a, zatim Skvera pa Bukinja, te da je potrebno raditi mjerenja i u istočnom dijelu grada.

Tuzlarije


Pored mjera za smanjenje aerozagađenja, koje poduzima i koje će poduzeti Grad Tuzla, na sjednici Kolegija je utvrđen i prijedlog mjera iz nadležnosti Vlade Tuzlanskog kantona, Vlade Federacije BiH, JP Elektroprivreda BiH, kao i drugih subjekata.

S.M.