TUZLARIJE - VIJESTI

12.04.2017.
Zaključci sa nastavka 5. sjednice Gradskog vijeće Tuzla
Vijeće traži da JKP ˝Saobraćaj i komunikacije˝ preuzme održavanje javne rasvjete i semafora
Tuzlarije
Foto - arhiva


Već duže vrijeme građani Tuzle žale se na lošu uličnu rasvjetu. Razlog je poznat, to su preduge tenderske i zakonske procedure koje onemogućavaju blagovremeno otklanjanje kvarova. Jučer je održan nastavak pete redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzle na kojem je razmatrana Informacija o stanju javne rasvjete u Tuzli, na kojoj su usvojeni zaključci čijom bi realizacijom moglo doći do poboljšanja.


Usvojeni zaključci:

1. Zadužuje se Služba za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ-ca, da u saradnji sa Stručnom službom Gradonačelnika, svim medijima dostavi obavještenje o razlozima faktičke i pravne prirode, zbog kojih, privremeno u Gradu Tuzla, nije funkcionisala javna rasvjeta u određenom vremenskom periodu, mjerama koje su poduzete na rješavanju pitanja vezanim za javnu rasvjetu, razlozima uvrštavanja problematike javne rasvjete na petu redovnu sjednicu Gradskog vijeća Tuzla uz poziv građanima, da prijave svaki eventualni kvar na javnoj rasvjeti.

2. Gradsko vijeće pokreće inicijativu za izmjenu Zakona o cestama Federacije BiH, na način da svim cestama koje prolaze kroz gradove i općine upravljaju nadležni organi ili preduzeća, čiji su osnivači gradovi i općine, uz obavezni prijenos sredstava neophodnih za upravljanje i održavanje istih.

3. Gradsko vijeće Tuzla, traži od Vlade Tuzlanskog kantona i Skupštine Tuzlanskog kantona da razmotre mogućnosti i u procedure stave izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona, na način da se u članu 3. citiranog Zakona o komunalnim djelatnostima, održavanje javnih lokalnih cesta definiše kao komunalna djelatnost.

4. Gradsko vijeće traži informaciju o žalbenom postupku u vezi sa tenderskom procedurom, čiji su predmet usluge održavanja javne rasvjete, sadržinom žalbe i ishodom žalbenog postupka.

5. U narednom periodu sagledati mogućnosti za tematsku raspravu u okviru jedne od narednih sjednica Gradskog vijeća Tuzla u vezi sa realizacijom komunalnih projekata u Gradu Tuzla, za koju se nadležnoj Službi za komunalne poslove, izgradnju i pitanja MZ-ca treba ostaviti dovoljno vremena za pripremu materijala, koji bi između ostalog sadržavao i informacije o zahtjevima mjesnih zajednica za realizaciju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture.

6. Traži se od JKP "Saobraćaj i komunikacije" Tuzla, da dostavi informaciju o načinu realizacije Odluke Gradskog vijeća Tuzla o obavljanju poslova povjeravanja javne rasvjete navedenom javnom preduzeću, kako bi navedeno preduzeće moglo startati sa ovom djelatnošću sa 01.01.2018. godine.

7. Gradsko vijeće Tuzla, pokreće inicijativu da se razmotri mogućnost da se nadležnost za održavanje semaforskih postrojenja prenese na JKP "Saobraćaj i komunikacije" Tuzla

8. Gradsko vijeće Tuzla traži da od subjekata na koje se odnose zaključci sa ove sjednice, da u roku od 60 (šezdeset) dana dostave informaciju o realizaciji ovih zaključaka.

9. Diskusije i zahtjevi vijećnika i Klubova vijećnika sa ove sjednice bit će uzeti u obzir kod realizacije zaključaka sa ove pete redovne sjednice uz obavezu Stručne službe Gradskog vijeća Tuzla da Izvod iz stenograma sa ove sjednice dostavi službama i preduzećima, na koje se odnose.

S.M.