TUZLARIJE - VIJESTI

19.07.2017.
Gradska uprava
Održan sastanak Savjeta Gradonačelnika za lokalni ekonomski razvoj
U utorak, 18.07.2017. godine, u prostorijama Gradske uprave Tuzla održan je 4. sastanak Savjeta Gradonačelnika za lokalni ekonomski razvoj (SLER) grada Tuzla u novom sazivu. Gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović i rukovodilac Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, Vedran Lakić, prezentirali su članovima Savjeta aktuelne aktivnosti Gradske uprave, koje su usmjerene na lokalni ekonomski razvoj i poboljšanje poslovnog okruženja u gradu Tuzla.

TuzlarijePrije svega, prezentirana je Informacija o realizaciji projekata u okviru PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA TUZLA NAMIJENJENIH ZA PODRŠKU RAZVOJU PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA TUZLA ZA 2017.GODINU. Riječ je o projektu „Zapošljavanje i nova radna mjesta“, za čiju realizaciju je iz Budžeta Grada Tuzla izdvojeno 250.000 KM, u svrhu sufinansiranja uplate doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje za novouposlene radnike u 2017. godini. Drugi projekat „Siguran start“, novi je oblik podrške pokrenut u 2017.godini, u cilju povećanja broja i održivosti novoregistrovanih samostalnih djelatnosti i pravnih lica na području grada Tuzla.

Za ovaj projekat iz gradskog Budžeta izdvojeno je 150.000 KM. Jedan od planiranih je i projekat „Zapošljavanje ranjivih kategorija”, koji ima za cilj podsticanje upošljavanja osoba sa invaliditetom na području grada Tuzla. Za ove namjene u Budžetu Grada Tuzla planirano je 25.000 KM, međutim u ovoj godini poslodavci do sada nisu iskazali interes za ovaj projekat, tako da je javni poziv još uvijek otvoren. Članovi Savjeta su pozvani da razmotre mogućnosti svog doprinosa, kako bi se i ovaj projekat uspješno realizovao.

Gradonačelnik Jasmin Imamović upoznao je članove Savjeta sa osnovnim karakteristikama usvojenog NACRTA ZONING PLANA „REKREACIONOG PODRUČJA I PARK ŠUME ILINČICA“, te ih pozvao da se sa svojim prijedlozima i sugestijama aktivno uključe u javnu raspravu o ovom dokumentu, čija će realizaciaj doprinijeti ekonomskom razvoui i kvaliteti življenja u gradu Tuzla.

Članovi Savjeta upoznati su i sa ODLUKOM O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA NAKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA TUZLA NA LOKALITETU POSLOVNE ZONE KREKA SJEVER, koju je usvojilo Gradsko vijeće Tuzla na sjednici održanoj 13.07.2017. godine. U skladu sa pomenutom Odlukom, najpovoljniji ponuđači za osnivanje prava građenja na tri parcele u poslovnoj zoni Kreka Sjever su sljedeći poslovni subjekti: „Progetti Bosnia” d.o.o. Tuzla, „Koala automotive” d.o.o. Tuzla i OR Pekara „Kabil” Tuzla.

Gradonačelnik je prisutne upoznao i sa aktivnostima na uređenju kancelarije za poduzetnike u okviru zgrade Gradske uprave Tuzla, koje su u završnoj fazi, što su članovi Savjeta svesrdno podržali. Također, podržali su i inicijativu za osnivanje Turističke zajednice Grada Tuzla, s obzirom da je evidentan porast broja turista, kao i potreba sitematskog pristupa razvoju turizma u našem gradu.