TUZLARIJE - VIJESTI

01.08.2017.
Vlada TK
Sredstva za 7 projekata vodosnabdijevanja

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojom se odobravaju sredstva za finansiranje izvođenja radova na izgradnji dijela gradskog sistema „Izvođenje radova na vodosnadbijevanju naselja Hukići, Galešići i Momanovo u MZ Slavinovići“ Grad Tuzla, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini u iznosu od 73.003, 75 KM.
TuzlarijeTakođer su odobrena sredstva za sufinansiranje projekta „Izgradnja rezervoara za pitku vodu V=100 m3 i tlačnog voda – bunar BT – 1 rezervoar sa pratećim objektima, rekonstrukcija objekta pumpne stanice i elektro projekat u MZ Turija, općina Lukavac“ u iznosu od 90.000, 00 KM.

Vlada je odobrila sredstva za finansiranje troškova izrade „Glavnog projekta regulacije rijeke Spreče nizvodno od kompleksa brane Modrac do ušća Jale u Spreču, dionica kroz naselje Modrac“, općina Lukavac, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini u iznosu od 11.056, 50 KM.

Odobrena su sredstva za sufinansiranje projekta „Izvođenje radova na izgradnji vodovodnog podsistema Bijela Polja-Drafnići-Hurije-Seljanuša“, općina Gračanica u iznosu od 157.949, 09 KM.

Vlada je odobrila sredstva za sufinansiranje projekta „Vodovod Gornji Doborovci, MZ Doborovci, općina Gračanica“ u iznosu od 50.000, 00 KM.

Odobrena su sredstva za sufinansiranje izvođenja radova na „Izmještanju vodovodne mreže na raskrsnici“ Banovići, općina Banovići, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. u iznosu od 80.000, 00 KM.

Vlada je također odobrila sredstva za sufinansiranje izvođenja radova na „Detaljnim hidrološkim istraživanjima podzemnih voda za potrebe vodosnadbijevanja grada Banovići“ općina Banovići u iznosu od 63.867, 96 KM.

Priredio(la): Odjeljenje za informisanje Vlade TK