TUZLARIJE - VIJESTI

02.10.2017.
Gradsko vijeće Tuzla
Razrješenja i imenovanja u komisijama Gradskog vijeća
Tuzlarije

Na redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj protekle sedmice, Gradsko vijeće Tuzla prihvatilo je prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu SDP – Socijaldemokratske partije BiH te se:

- Jozo Nišandžić razrješava dužnosti člana Komisije za izbor i imenovanja,
- Ljiljana Hadžiavdić bira na dužnost člana Komisije za izbor i imenovanja.


2. Gradsko vijeće Tuzla je prihvatilo prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu SDP – Socijaldemokratske partije BiH te se:

- Ljiljana Hadžiavdić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Brčanska Malta,
- Vedran Jurak bira na dužnost člana Savjeta MZ Brčanska Malta,
- Enver Kikanović i Ivo Marijanović razrješavaju dužnosti članova Savjeta MZ Husino,
- Ševal Kikanović i Tunjo Marković biraju na dužnost članova Savjeta MZ Husino,
- Emir Kadribašić razrješava dužnosti predsjednika Savjeta MZ Tušanj,
- Emir Alibašić bira na dužnost predsjednika Savjeta MZ Tušanj.


3. Gradsko vijeće Tuzla prihvatilo je prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na inicijativu Saveza za bolju budućnost
- SBB BiH te se:
- Nasmirija Mingić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Kreka,
- Edin Ćosić bira na dužnost člana Savjeta MZ Kreka,
- Kemal Kurtić razrješava dužnosti člana Savjeta MZ Batva,
- Samija Huremović bira na dužnost člana Savjeta MZ Batva.