TUZLARIJE - VIJESTI

22.10.2019.
Subvencija kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih:
Poništenje Javnog oglasa i ponovna objava Javnog oglasa

Tuzlarije


Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, pri Službi za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica Grada Tuzle, poništila je Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, objavljen dana 23.08.2019. godine na web stranici Grada Tuzle i oglasnoj tabli Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica Grada Tuzle, kao i Preliminarnu listu objavljenu 20.09.2019.godine, zbog nepravilnosti u tekstu Javnog oglasa, te ujedno objavila ponovni Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Javni oglas je poništen na osnovu odluke Drugostepene komisije za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih u Zapisniku broj 02/14-5360-2019/2 od 03.10.2019.godine, te člana 4. Odluke o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19) i Rješenja o imenovanju Prvostepene komisije broj 02-14-5359 od 19.08.2019. godine.

Za sve koji su se javili na prvobitno objavljeni Javni oglas, važna je informacija da su dužni podnijeti novu prijavu (na propisanom obrascu), s tim što će se dokumentacija koju su dostavili uz prethodnu prijavu smatrati važećom. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Tuzle.

Kompletan tekst Javng oglasa i pripadajuće obrasce / izjave, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Tekst Javnog oglasa

Prijavni obrazac i izjave

Priredio(la): Grad Tuzla