TUZLARIJE - VIJESTI

19.03.2019.
Vijeće mladih Grada Tuzla započelo sa ciklusom finansijskih edukacija za mlade
Tuzlarije
Vijeće mladih Grada Tuzla za svoje članove/ice organizovalo je prvu finansijsku edukaciju za mlade na temu Finansijski proizvodi.
Ova edukacija, kao i naredne, dio su treće faze projekta "Mikrofinansije u Bosni i Hercegovini" koji implementira Međunarodna finansijska korporacija (IFC) koja je dio Grupacije Svjetske banke, a uz finansijsku podršku Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta jeste produbljivanje usluga finansijskog savjetovanja građana u BiH, kao i širenje finansijske pismenosti u zemlji.
Predstavnici/e Vijeća mladih Grada Tuzla, na poziv Gradske uprave Tuzla, uzeli su učešće na obuci s ciljem osposobljavanja za vođenje finansijskih edukacija. Kroz ovu obuku unapređene su njihove vještine komunikacije i prezentacije.
U narednom periodu, tačnije za tekuću školsku godinu, edukatori/ce iz Vijeća mladih Grada Tuzla održat će niz edukacija za učenike završnih razreda srednjih škola na području Grada Tuzla.

Glavni cilj edukacija za mlade jeste da ih upoznamo sa finansijskim proizvodima, prednostima i nedostacima, kao i njihovim pravima i obavezama kao korisnika/ca finansijskih proizvod