TUZLARIJE - VIJESTI

17.06.2020.
Održana vanredna sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle:
Pravilnik suprotan Ustavu i Zakonu forsira privatne veterinarske stanice

Tuzlarije


Danas, 17.6.2020. godine, održana je vanredna sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, na kojoj je razmatrana informacija Javnog preduzeća Veterinarska stanica Tuzla, vezana za slijedeće:

Federalni ministar poljoprivrede donio je Pravilnik suprotan Ustavu i Zakonu, kojim uvodi tzv. "PODRUČJA DJEOVANJA", pretpostavlja se, sa namjerom da određene poslove javne veterinarske službe podijeli prema tzv. "područjima djelovanja" različitim uglavnom privatnim veterinarskim stanicama. Sada se, prema dostupnim informacijama sa internet stranice kantonalnog ministarstva, kantonalni ministar poljoprivrede sprema realizirati taj nezakoniti i neustavni Pravilnik.

Pravilnik Federalnog Ministarstva i eventualno postupanje kantonalnog ministra poljoprivrede može ugroziti sistem zaštite zdravlja životinja i zdravlja ljudi od bolesti koje se sa
životinja prenose na ljude. O tome je Gradsko vijeće Tuzle donijelo zaključke sa kojima su upoznati nadležni organi, još 2.7.2019 godine.

Neustavnost i nezakonitost se ogleda u slijedećem:

1. Zakonom o veterinarstvu BiH i Zakonom o veterinarstvu Federacije BiH, NIJE PREDVIĐENA PODJELA OBAVLJANJA VETERINARSKE DJELATNOSTI PREMA TZV. "PODRUČJIMA DJELOVANJA".

2. Prem članu 92. stav 1. Zakona o veterinarstvu BiH, propisano je pribavljanje mišljena Veterinaske komore Federacije BiH. Federalni ministar poljoprivrede NIJE PRIBAVIO MIŠLJENJE VETERINARSKE KOMORE FEDERACIJE.

3. Grad Tuzla, kao i drugi gradovi i općine, osnivači su javnih preduzeća i javnih ustanova za zaštitu zdravlja životinja i zdravlja ljudi od bolesti koje se sa životinja mogu prenijeti na ljude. Federalno ministarstvo, kao i kasnije kantonalno, nije pribavilo mišljenje lokalne zajednice, ŠTO JE OBAVEZA SADRŽANA U EVROPSKOJ POVELJI O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I ZAKONU O PRINCIPIMA LOKALNE SAMOUPRAVE U FEDERACIJI BiH.

4. Ovakvim načinom prekršena su Ustavom zagarantovana prava i slobode, jer se JAVNIM VETERINARSKIM STANICAMA UKIDAJU VEĆ STEČENA PRAVA, ZA KOJA SU DOBILI ODOBRENJE SUDA I NADLEŽNIH ORGANA.

5. Ovakvim načinom se ONEMOGUĆAVA DA JAVNE VETERINARSKE STANICE EFIKASNO PROVEDU OBAVEZNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA PROPISANE GODIŠNJOM NAREDBOM, NAROČITO U USLOVIMA POTENCIJALNE EPIDEMIJE, KADA JE UGROŽENO ZDRAVLJE
STANOVNIŠTVA BOLESTIMA KOJE SE SA ŽIVOTINJA PRENOSE NA LJUDE.

Na Kolegiju je zaključeno da će se o ovome informisati javnost, kao i svi nadležni organi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini.

Priredio(la): Grad Tuzla