TUZLARIJE - VIJESTI

10.02.2020.
Otvoren novi Javni poziv:
Iskustvo Nedžada Mehmedbegovića iz Tuzle koji je ugradio toplotnu pumpu
U okviru priloga, Amir Razić, iz Službe za komunalne poslove Grada Tuzle, podsjeća na uslove za apliciranje koji su ostali na nivou iz predhodnog perioda. Pravo prijave na javni poziv i u konačnoj dodjeli sredstava po okončanju procedure imaju svi građani na području grada Tuzle, koji se trenutno zagrijavaju na fosilno gorivo i koji su vlasnici individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata. Ostali uslovi koje građani moraju ispuniti prema odluci Gradskog vijeća, jeste da su prijavljeni po pitanju prebivališta na objektu koji je predmet prijave na Javni poziv, što dokazuju dostavljanjem CIPS-a.

Moraju dokazati da je objekat legalan ili da je pokrenut postupak legalizacije što se dokazuje građevinskom ili upotrebnom dozvolom s jedne strane, ili, s druge strane, dokazom za pokretanje legalizacije od Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline. Tu su i još dvije precizne izjave koje građani mogu preuzeti zajedno sa Javnim pozivom koji je objavljen na stranici Grada Tuzle.

Prema riječima Nedžada Mehmedbegovića iz Tuzle, koji je ugradio toplotnu pumpu, koja zagrijava kuću površine 130 m2, za cijeli projekat od pripreme uvođenja do momenta puštanja grijanja, koštao je oko 12, 500 KM, od čega je Grad Tuzla subvencionirao 5, 000 KM.

Prema njegovom iskustvu za novembar mjesec prošle godine, račun za struju bio je uvećan za 50 KM više nego obično, u što je ulazilo grijanje kuće i tople vode za taj mjesec. U decembru je, kada je bilo izrazito hladno, račun bio uvećan za 100 do 120 KM, što je prema njegovim riječima i dalje, jako povoljno, uzimajući u obzir da je do sada samo za ogrev u toku jedne sezone grijanja plaćao oko 1000, 00 KM.
Prema proračunu za grijanje će sada izdvajati 500, 00KM do 600, 00 KM godišnje.


Napomena: Više informacija o dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle u 2020. godini, osim na web stranici Grada Tuzle, možete dobiti u Službi za komunalne poslove, igradnju i poslove MZ, na broju tel. 035 307 340.