TUZLARIJE - D O S J E

25.11.2009.
Društvo ˝Josip Broz Tito˝ Tuzla
Tuzlanska Deklaracija o zajedništvu


Uz tekst "Tuzlanske Deklaracija o zajedništvu" dobili smo i dopis upućen od predsjednika Društva "Josip Broz Tito" Tuzla u kojem se kaže:

Pozivamo Vas da u skladu sa sadržajem i ciljem Deklaracije, a u interesu naše zajedničke budućnosti i budućnosti Bosne i Hercegovine uz poštovanje i uvažavanje razlika na nacionalnoj, vjerskoj, kulturnoj i političkoj osnovi pokažete i dokažete svoj BH patriotizam.

Pozivamo Vas da svojim ponašanjem i djelovanjem u sredini u kojoj živite i radite kontinuirano ističete, podržavate i afirmišete one vrijednosti, događanja i primjere koji nas, Bosance i Hercegovce približavaju, spajaju i ujedinjuju, one vrijednosti koje čine jačim i potvrđuju naše vjekovno zajedništvo, kao uslov opstanka Bosne i Hercegovine.

Na političkoj i društvenoj sceni u Bosni i Hercegovini su prisutne izuzetno jake dezintegrirajuće, destruktivne i retrogradne aktivnosti koje prijete da je unište. Na ovaj način mi se odlučno suprotstavljamo takvim aktivnostima sa ciljem zaštite i spašavanju Bosne i Hercegovine.

Pročitajte Deklaraciju i pridružite nam se.


SVIJETLA STRANA BiH – NAŠA ZEMLJA, NAŠ ŽIVOT

TUZLANSKA DEKLARACIJA O ZAJEDNIŠTVU


PROLOG
Aktuelno stanje opšteg beznadja, svake nesigurnosti i neizvjesnosti u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina i narodi koji u njoj žive, konstantno dizanje nacionalnih tenzija, podsticanje i glorifikovanje onoga što nas razlikuje, dijeli i razdvaja jedne od drugih, omalovažavanje svih vrijednosti drugoga i tudjega i agresivno isticanje svojega, stavljajući to u kontekst ljudskih prava, nacionalnih sloboda, zaštite nacionalnog interesa i ravnopravnosti, stalno i tendenciozno isticanja ugroženosti „svoga naroda“, konstantna nacionalna i nacionalistička indoktrinacija, isključivost i uslovljavanje od strane pojedinih odgovornih (neodgovornih) političara, stranaka i udruženja, pojedinih vjerskih velikodostojnika i službenika, pojedinih kulturnih i obrazovnih institucija i pojedinaca te intenzivnog podsticanja i bujanja mržnje medju našim narodima ima za krajnji cilj cijepanje i uništenje Bosne i Hercegovine

Aktuelna retorika znatnog broja ekstremno nacionalističkih političara je usmjerena na konstantno isticanje razlika medju BH narodima s ciljem uvjeravanja i sebe i drugih da nije moguće živjeti zajedno kao „potrebu zaštite svoga naroda“. U obrazovnim institucijama, na svim nivoima se uče tri različite istorije, iako vjekovima živimo zajedno i na istoj teritoriji. Nemamo zajedničku istoriju svoje države BiH nego svako piše „svoju“, nacionalnu i nacionalističku. Djeca nam idu u iste škole, ali sa dva različita ulaza i njihovi nastavnici ih „uče“ da je to zato što se razlikuju jedni od drugih i da se sa drugima ne trebaju družiti, uče ih da mrze one druge. Pojedine kulturne institucije i poslenici preferiraju samo „svoje“ kulturne vrijednosti odbacujući sve ono što je tudje, što pripada svim narodima BiH, ne prihvatajući realnost vjekovnog zajedništva i zajedničkog kulturnog stvaralaštva i kulturnih vrijednosti. Zajedničke kulturne vrijednosti se svojataju, što poprima i oblik banalnosti. Pojedine vjerske institucije i vjerski službenici koriste, vrlo često propovjedaonice i svoje istupe za aktivnosti koje nemaju baš veze sa vjerom i vjerskim učenjem. Time najviše skrnave osnovne principe i temelje vjere. Sredstva informisanja svakodnevno nas obavještavaju o izjavama, stavovima, tendencijama i postupcima, pojedinih zvaničnika koje imaju negativne konotacije, pa i otvoreni napad i aktivnu destrukciju prema BiH i njenom zajedništvu. Takvi sadržaji su, nažalost preovladjujući u odnosu na one koji afirmišu zajedništvo naših naroda.

INICIJATIVA
Društvo „Josip Broz Tito“ Tuzla pokreće opšte gradjansku inicijativu suprotstavljanja retrogradnim neofašističkim, nacionalističkim i kleronacionalističkim tendencijama. Društvo „Josip Broz Tito“ Tuzla koje baštini tekovine zajedništva, tolerancije i uvažavanja, mira i bezbjednosti iz Titovog doba kao i gradjani slobodarske, demokratske, ravnopravne, multietničke Tuzle imaju puno pravo, pa i moralnu obavezu da se organizuju i da se suprotstave ovoj pošasti koja prijeti da u potpunosti razori tijelo Bosne i Hercegovine, zatre njenu neupitnu prošlost i definitivno podijeli njene narode koji su vjekovima živjeli zajedno u toleranciji, sa poštovanjem i uvažavanjem. Želimo konačno da prestanemo biti taoci nesuvisle, primitivne, neuke i privatizovane politike. Bosni i Hercegovini ozdravljenje mogu donijeti samo istinski patrioti, Bosanci i Hercegovci.

CILJ

Animiranje i podsticanje običnih gradjana, kulturnih poslenika i institucija, nadležnih ministarstava obrazovanja i kulture, prosvjetnih radnika i institucija obrazovanja, vjerskih službenika, sredstava informisanja, aktuelnih političara i drugih u afirmaciji onoga što nas Bosance i Hercegovce spaja i što nam je zajedničko kao osnovni temelj opstojnosti Bosne i Hercegovine.

U TOM CILJU POZIVAMO:

Sve bosansko-hercegovački opredijeljene gradjane, patriote, demokrate, nacionalno neopterećene, vjerski tolerantne, politički razumne i racionalne da nam se pridruže i da u svome svakodnevnom životu i djelovanju, u sredini gdje žive i rade podržavaju i afirmišu one vrijednosti, primjere i dogadjanja koja nas Bosance i Hercegovce, bez obzira na vjeru, naciju i političku opredijeljenost približavaju i spajaju.

Sve gradjane da nam u pisanoj, ili elektronskoj formi dostavljaju pozitivne primjere zajedništva, medjunacionalnog i medjureligijskog razumijevanja i uvažavanja, tolerancije, poštovanja, medjunacionalnog drugovanja, prijateljevanja, uspostavljanju medjunacionalnih rodbinskih veza, o zajedničkim običajima i dobroj kulturnoj tradiciji i svim drugim primjerima koji govore o našem zajedništvu i onome što nas spaja i zbližava, što je temelj očuvanja naše BiH. Poštujmo i uvažavajmo različitosti, ali popularišimo, u zajedničkom interesu i ono što nas spaja, a ne razdvaja, nas gradjane BiH, nas Bošnjake, Srbe i Hrvate, nas muslimane, pravoslavce i katolike i pripadnike drugih naroda i vjera koji žive u BiH. Razgovarajmo o takvim primjerima, afirmišimo ih, družimo se sa pripadnicima drugih naroda i vjera, pozivajmo ih na svoje praznike i oni će nas, učimo našu djecu takvom ponašanju, kulturi življenja i poštovanju, afirmišimo takvu praksu i običaje, kao zalog BiH. O svim takvim primjerima nas obavještavajte. Društvo „Josip Broz Tito“ će sve dostavljene podatke i materijale objediniti u almanahu kao primjere i dokaze našeg tradicionalnog i aktuelnog zajedništva, tolerancije, uvažavanja i poštovanja.

Aktuelne političare na svim nivoima vlasti, a kojima to dozvoljava njihovo idejno i stranačko opredjeljenje da u svojim javnim istupima i privatnom životu češće, upornije, transparentnije i konzistentno ukazuju na neophodnost zajedništva, tolerancije i uvažavanja, kao uslov opstanka BiH. Pred političarima je velika odgovornost i obaveza donošenja Zakona o zabrani formiranja i djelovanja neofašističkih i nacionalističkih organizacija, proizvodnje i isticanja njihovih simbola i ikonografije kao jedan od uslova zajedništva.

Kulturne poslenike u svim oblastima kulturnog života. Ova oblast je veoma široka i veoma osjetljiva na moguće zloupotrebe i manipulacije, što je danas u BiH izrazito prisutno. Kroz svoje javne nastupe, govornog i pisanog karaktera imaju veliku šansu i mogućnost afirmacije zajedništva, njegove potvrde, učvršćivanja, ili destrukcije.

Nadležna ministarstva iz oblasti obrazovanja i kulture pedagoge, prosvjetne radnike koji to žele i smiju svojim učenicima i studentima govoriti (i tako se ponašati) o zajedništvu i toleranciji i onome što nas spaja. Pored porodice institucije obrazovanja i kulture mogu u najvećoj mjeri uticati pozitivno, ili negativno na zajedništvo, toleranciju i razumijevanje. Danas su u oblasti obrazovanja, na planu zajedništva prisutne razarajuće manipulacije; od etnički „čistih“ škola, preko šarenila udžbeničke literature, nestručnosti znatnog broja nastavnog osoblja, loših programa, pa do vrhunca nacionalističkog terora u školama nazvanim „dvije škole pod istim krovom“. Zadatak nadležnih političara i organa vlasti je da stvore odgovarajuće preduslove za učvršćivanje zajedništva u BiH.

Vjerske institucije i vjerske službenike koji u ovim opasnim vremenima za BiH imaju veliki uticaj na gradjane i mogu mnogo učiniti na afirmaciji zajedništva i suživota, ili njegovom totalnom raspadu. U ovom slučaju odluka je u vrhovima vjerskih zajednica, ali i kod pojedinih mudrih, odlučnih i hrabrih vjerskih službenika. Ovo tim prije pošto u zadnjih nekoliko godina u BiH postoje jake tendencije politizacije(i zloupotrebe) vjere i klerikalizacije države. I jedna i druga tendencija su retrogradne i na BiH djeluju dezintegrirajuće.

Sredstva informisanja kao važan elemenat pozitivne, ili negativne propagande, afirmativnog, ili huškačko retrogradnog djelovanja. Kada je riječ o BiH mediji su svakodnevno puni „crnih hronika“ obeshrabrujućih, zloslutnih i bezperspektivnih izjava, komentara i vijesti na osnovu kojih BiH i njeni gradjani ne mogu ništa očekivati dobro, a posebno kada je riječ o našem zajedništvu i cjelovitosti BiH. Sve to deprimirajuće djeluje na gradjane. Imajući u vidu snagu medija i njihovog ukupnog uticaja na gradjane, pored ostalog u dobroj namjeri i opredjelenju mediji bi mogli uvesti u svoje programe i rubrike, redovno, ili povremeno i pozitivne primjere našeg zajedništva, poštovanja, uvažavanja, tolerancije i svega onoga što nas spaja, kako bi se u ukupno ponašanje i stavove gradjana moglo unijeti više pozitivne energije i optimizma i kako bi i sami gradjani prihvatali tu praksu.

Prozvani i pozvani da nam se pridruže su oni koji po našoj ocjeni najviše mogu i treba da rade na očuvanju BiH. i njenog zajedništva. Naravno, još je dosta onih koji našoj inicijativi mogu pomoći, dati neposrednu podrušku i svoj doprinos da svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu izvučemo iz blata u kojem se nalazi. Bosna i Hercegovina je u opasnosti. Mi smatramo da vrijedi pokušati. Uspjet ćemo ako budemo složni, uporni i odlučni. Učinimo to za našu zajedničku i jedinstvenu zemlju Bosnu i Hercegovinu.

Tuzla, 24.11.2009.

DRUŠTVO „JOSIP BROZ TITO“ TUZLA

Priredio(la): S.M.                

smrtovnice