TUZLARIJE - D O S J E

06.12.2009.
Osnovano udruženje ˝Koalicija za međunarodno pravo˝

U subotu 05. decembra, u Sarajevu je održana Osnivačka skupština Udruženja građana "Koalicija za međunarodno pravo" koja će djelovati na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Grupa od dvadeset mladih entuzijasta, diplomiranih pravnika, postdiplomaca, magistara i doktoranata iz Sarajeva, Tuzle, Zenice i Brčko Distrikta BiH, okupila se na jednom mjestu kako bi osnovala udruženje građana, kao nepolitičku, vanstranačku, neprofitnu organizaciju na državnome nivou, koja će imati, kao osnovni cilj, promociju nauke i struke međunarodnoga prava i međunarodnih odnosa. Mladi ljudi su se udružili u jedno ovakvo udruženje zbog sve većeg značaja i potrebe za izučavanjem međunarodnoga prava i međunarodnih odnosa, a sve sa ciljem jasnijeg, potpunijeg i cjelovitijeg razumijevanja osnovnih njihovih načela.

Koalicija za međunarodno pravo će, između ostalog, raditi na promociji dostupnih stipendija, studijskih programa, ljetnih škola i seminara iz oblasti međunarodnoga prava i međunarodnih odnosa u Bosni i Hercegovini i svijetu, raditi će na promociji i organizaciji domaćih i međunarodnih takmičenja iz navedenih disciplina, sarađivati će sa europskim i svjetskim udruženjima slične programske orijentacije.

U vremenu globalizacije i otvorene tržišne ekonomije, u vremenu sve veće saradnje među susjednim državama, u doba regionalnih udruživanja u unije i saveze, ukazuje se konstantna potreba za produbljivanjem znanja iz navedenih oblasti kao i promocija međunarodnoga prava u svim segmentima ljudskoga društva.

- Vjerujemo da će osnovne vrijednosti koje su zaštićene međunarodnim pravom premostiti nacionalne i etničke barijere u Bosni i Hercegovini i da ćemo, u konačnici, zajednički i neiscrpno raditi na uspješnoj promociji bosanskohercegovačkih interesa u svijetu, kaže se u informaciji koju smo dobili od Mr. sci. Enisa Omerovića, predsjednika Udruženja.

V.K.

Priredio(la):