TUZLARIJE - D O S J E

08.01.2010.
Vlada FBiH smanjuje iznos i dužinu primanja naknade za nezaposlene
Licemjerno obrazloženje Vlade FBiHOsobe koje ostanu bez posla u Federaciji BiH, od ove godine trebale bi dobivati manje naknade za nezaposlenost, a također značajno će biti smanjen i period u kojem bi nezaposleni imali pravo da ih dobivaju. Predloženo je to Nacrtom zakona o izmjeni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kojeg je Vlada FBiH već uputila u parlamentarnu proceduru.

Prema trenutnom zakonu, osobe koje ostanu bez posla imaju pravo na mjesečnu naknadu u visini od 40 posto prosječne neto plaće isplaćene u FBiH u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, što iznosi oko 312 maraka. Dobivanje ove naknade vremenski je ograničeno i uslovljeno je godinama radnog staža.

Vlada FBiH, međutim, izmjenama pomenutog zakona namjerava značajno umanjiti visinu naknade, ali još i više skratiti period njenog dobivanja. Tako se naknada za nezaposlenost više neće računati na temelju prosječne, već plaće koju je radnik imao na poslu prije nego je dobio otkaz. Naknada će tako iznositi 60 posto njegove prosječne plaće, s tim što zakon propisuje da ona ne smije biti veća od prosječne plaće u FBiH, niti smije biti manja od 30 posto prosječne federalne plaće. Tako će neko, ko je imao plaću od 500 KM, moći dobivati naknadu od najviše 300 KM.

Osim umanjenja naknade još veća promjena je u znatnom skraćivanju perioda u kojem se one mogu dobivati. Naknadu za nezaposlenost, osoba koja ima između osam mjeseci i dvije godine staža moći će dobivati samo jedan mjesec! Dva mjeseca oni koji imaju između dvije i pet godina staža, a osobe sa pet do deset godina staža, moći će primati naknadu maksimalno četiri mjeseca. Najduže bi pravo na dobivanje naknade, u trajanju od 12 mjeseci, mogli imati radnici koji ostanu bez posla, a imaju više od 30 godina staža.

Obrazloženje Vlade FBiH za donošenje ovakvog zakona je "stimuliranje osoba koje su ostale bez posla, da krenu tražiti novo zaposlenje", a usvajanje ovog zakona je i zahtjev Svjetske banke u sklopu reforme socijalnog sektora.

Zanimljivo je da je u prelaznim odredbama novog zakona predviđeno da se zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti, podnijeti do dana stupanja na snagu novog zakona, a koji nisu rješeni, rješavaju prema odredbama novog zakona. Drugim riječima, svi oni koji ostanu bez posla u narednom periodu, naknadu za nezaposlenost dobivat će prema novim, za njih nepovoljnijim odredbama zakona, bez obzira što on još uvijek nije usvojen.

(MOJportal)

Priredio(la):