TUZLARIJE - D O S J E

23.02.2010.
Biro za ljudska prava pokreće kampanju
„Bolest ne bira kantone“


U prostorijama Biroa za za ljudska prava Tuzla danas je održana press konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja socijalne isključenosti u Bosni i Hercegovini, kao i naredne aktivnosti Biroa za ljudska prava proistekle iz podataka i rezultata dobijenih istraživanjem.Biro za ljudska prava je u okviru svojih djelovanja na planu zaštite ljudskih prava, u decembru 2008. godine započeo sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka istraživanje o socijalnoj isključenosti u BiH.

Istraživanje je provedeno u pet opština u BiH, Banja Luci, Brčkom, Doboju, Gračanici i Tuzli i to među sedam ciljnih skupina, koje je tim Biroa prepoznao kao najugroženije a to su: osobe sa invaliditetom, nezaposlene osobe, mladi između 15 i 29 godina, povratnici, raseljene osobe, Romi, samohrane majke i osobe starije od 65 godina.

Istraživanjem koje se sastajalo od tri komponente (anketa sa građanima, anketa sa socijalnim radnicima, sedam pojedinačnih socijalno isključenih grupa) obuhvaćeno je oko 1200 osoba.

Rezultati su pokazali da je veliki broj ispitanika u vrlo lošoj materijalnoj situaciji, čak preko 50% ispitanika živi sa mjesečnim primanjima ispod 500 KM a u svakoj grupi je više od polovine bilo nezaposleno.
Pitanje zdravlja i zdravstvene zaštite veliki je problem svih ispitanika. Poseban je problem nabavka lijekova koji se osiguranim licima izdaju na teret kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja (lijekovi sa esencijalne liste).

Na osnovu dobijenih informacija Biro za ljudska prava je odlučio da pokrene kampanju „Bolest ne bira kantone“, čiji će glavni cilj biti zagovaranje usklađenosti esencijalnih lista, kako bi se svim građanima Federacije, bez obzira gdje žive osigurao jednak pristup ljekovima sa esencijalne liste.

Kako moguće rješenje za ovaj problem, Biro za ljudska prava predlaže da kantoni koji su u slabijoj finansijskoj situaciji udruže, odnosno udruže sredstva koja izdvajaju za nabavku ljekova u jedinstven fond na federalnom novou i da iz tog fonda vrše nabavku lijekova sa esencijalne liste.

S.M.

Priredio(la):