TUZLARIJE - D O S J E

25.06.2010.
Saopštenje za javnost Fondacije Istina Pravda
Zakon rulje u parlamentu
Posljednja sjednica Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine je na najbolji način pokazala destruktivnu ulogu politike kada je u pitanju jedan od stubova vlasti jedne države – u konkretnom slučaju Tužilaštva BiH kao segmenta sudske vlasti.

Fondacija Istina Pravda Pomirenje daje punu podršku Tužilaštvu BiH u njegovom naporu da, poštujući visoke pravne standarde od profesionalizma do nezavisnosti, pred lice pravde izvede sve one koji su se oglušili o međunarodno humanitarno pravo i tokom posljednjeg rata počinili ratne zločine uključujući i najteži - zločin genocida. Bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.

Pritisak kojem je Tužilaštvo BiH izloženo neodoljivo podsjeća na ponašanje rulje na divljem zapadu, koja bi omču o vrat zakačila svakom sumnjivcu, bez suđenja, bez prava na odbranu, bez dokaznog postupka. U našem slučaju tragično je i opasno što dio te rulje sjedi u Parlamentu BiH i pokušava zloupotrijebiti i tu insitituciju za pritisak na pravosudne organe.

Iako se ti napadi vrše i u ime žrtava, suština je ipak u nečemu drugom- iskoristiti svaku priliku za destabilizaciju države čiji je opstanak, po glasnogovorniku i mentoru takve politike, upitan. Jednostavno rečeno – rušenjem Tužilaštva BiH, a idetnitačan odnos se ima i premu Sudu BiH, pokušava se rušiti Bosna i Hercegovina.

Sinan Alić, predsjednik

Fondacije Istina Pravda Pomirenje

Priredio(la):