TUZLARIJE - D O S J E

10.10.2010.
Mađarska eko katastrofa nameće pitanje
Šta je sa odlagalištima crvenog mulja u BiH?


Mađarska, eko katastrofa, crveni mulj, Dunav, jeste strašno ali ne tiče se to nas. Je li baš tako? Ovo na prvoj slici je odlagalište crvenog mulja kod Karakaja (Zvornik).Ogromno je. Našli smo podatak o 12 miliona kubnih metara. Poređenja radi, ono čudo u Mađarskoj izazvano je sa manje od milion kubika.
Odlagalište kod Karakaja prirodno gravitira prema Drini a na slikama se vidi i o kakvoj se blizini radi.Odlagalište kod Karakaja nije jedino u BiH, drugo je kod Dobrog Sela (Međugorje). Nešto je manje, oko 8 miliona kubnih metara, gravitira direktno prema Neretvi ali s obzirom da se radi o krškom području može se samo nagađati šta bi se desilo da dođe do prodiranja u podzemne tokove.

Drugih podataka, posebno o trenutnom stanju ovih odlagališta, na internetu nema. Ovo kod Dobrog Sela kažu da se ne koristi već 18 godina, od kako je prestala proizvodnja glinice u Mostaru. Za Karakaj se zna još manje. Ima nekih nepouzdanih podataka o akcidentu koji se desio 1984. godine i to je sve.

Da se primjetiti da su odlagališta lijepo raspoređena, entitetski, a po složnoj šutnji entitetskih ministarstava industrije o postojanju i sigurnosti ovih odlagališta vidi se da smo ipak jedna država. Zajedničko je i to da su odlagališta rađena prije više decenija, po starim standardima i propisima, ali to manje zabrinjava u odnosu na održavanje, poznato je da je ono kod nas u svemu više krparenje nego održavanje.

Eto da se zna. U lošim stvarima uvijek i mi "konja za trku imamo". Da je bar tako i u dobrim.

A.M.

Priredio(la):                

smrtovnice