TUZLARIJE - D O S J E

19.10.2010.
Rezultati opsežnog istraživanja u BiH
Jeste li zadovoljni uslugama u zdravstvu?


“Koliko ste zadovoljni pružanim uslugama u zdravstvenim centrima u BiH?” bilo je pitanje za građane, pacijente, u okviru dvomjesečnog istraživanja Agencije Global Market Solutions. Mjerenja su sprovedena u periodu od 01.08 do 11.10.2010. godine u Kliničkim centrima, bolnicama, domovima zdravlja i ambulantama porodične medicine. U svakoj od navedenih ustanova mjerilo se pet elemenata dobre usluge: izgled zdravstvenog centra, pozdrav i pristup ljekara, ljubaznost ljekara, njegova stručnost kao i završni pozdrav.

Prema dobijenim rezultatima Zenica svojim građanima pruža najlošiju uslugu i to u mjeri od 67.64%, a iza nje se nalaze Distrikt Brčko sa 69.23% i Sarajevo sa 70.88%. Najbolje usluge zdravstva svojim sugrađanima pruža Banja Luka čiji se nivo kvaliteta usluge mjeri sa 77.29%, dok je Tuzla drugorangirana.Nivo usluge u kliničkim centrima Sarajevo, Banja Luka i Tuzla svakako nije dovoljan i ne pruža dovoljno kvalitetnu uslugu svojim građanima jer podaci sa terena ukazuju da ima još dosta prostora za korekciju na bolje.Evo kako su tuzlanski pacijenti procentualno ocjenili zadovoljstvo nivoom usluge u JZU UKC Tuzla:

Ginekologija 58.89%
Kardiologija 85, 82%
Neurologija 75, 56%
Oftalmologija 72, 63%
Ortopedija 83, 33%
Pedijatrija 68, 78%

Lokalni domovi zdravlja trebaju biti više na usluzi građana i svako poštivati etička načela. Jedan od anketiranih pacijenata, a koji je zbog ospica zatražio liječničku pomoć u tuzlanskom domu zdravlja, naveo je da ljekar opšte prakse, nakon kucanja i pozdrava pacijenta, ništa nije odgovorio jer je bio zauzet čitanjem novina. Pacijent mu je zamjerio i to što mu je tek nakon 10 minuta stajanja ponudio da sjedne. Slična iskustva podjelili su i anketirani pacijenti iz drugih krajeva zemlje, a evo kako je ocjenjen kvalitet usluge u domovima zdravlja.Primjena porodične medicine u Tuzli traje više od deceniju i očito je da su njome itekako zadovoljni naši građani čemu u prilog govori visoka ocjena kojom je ocjenjena, a koja je ujedno najviša u odnosu na „konkurente“.Za kraj navodimo interesantno iskustvo jednog pacijenta i učesnika ankete iz Brčkog.
„Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojega pacijenta..“ piše na vratima doktora u ambulanti porodične medicine u Brčkom, a nakon što sam se obratio doktoru zbog jake glavobolje u predjelu sinusa, dobio sam odgovor „Voljela bi da sam veterinar, da ne moram raditi sa ljudima.“
Stoga ne treba čuditi da je porodična medicina u domu zdravlja Brčko ocjenjena kao najlošija.

B. K.

Priredio(la):