TUZLARIJE - D O S J E

18.10.2010.
Prvi nacionalni izvještaj o provedbi Aarhuske konvencije u BiH
Poziv na javnu raspravu


Radna grupa, sačinjena od predstavnika nadležnih ministarstava, institucija i stručnih agencija, te predstavnika nevladinih organizacija, pod rukovodstvom Odjela za okoliš Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO), a uz financijsku i tehničku pomoć Misije OSCE-a u BiH, pripremila je Nacrt prvog nacionalnog izvještaja o provedbi Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi u okolišnim pitanjima (Aarhuska konvencija).

Pozivaju se zainteresirane nevladine i organizacije civilnog društva, građani i građanke, da prisustvuju javnim raspravama o nacrtu ovog izvještaja.

Javne rasprave održat će se prema sljedećem rasporedu:

Sarajevo, 26. oktobar 2010. godine, sala u Spoljnotrgovinskoj komori BiH, sa početkom u 11 sati
Mostar, 27. oktobar 2010. godine, sala u zgradi Vlade Federacije BiH, s početkom u 11 sati
Banja Luka, 03. novembar 2010. godine, zgrada Vlade RS, s početkom u 12 sati
Brčko, 04.novembar 2010.godine, Omladinski centar, s početkom u 10 sati


Na javnim raspravama, predstavnici Odjela za zaštitu okoliša MVTEO-a i institucije domaćina, predstavit će nacrt izvještaja, uz učešće projektnog tima OSCE-a.

Tekst nacrta izvještaja može se pročitati na web stranicama: Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa/Odjel za okoliš www.mvteo.gov.ba, Ministarstva okoliša i turizma FBiH www.fmoit.gov.ba, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS www.vladars.net, Vlade Brčko Distrikta www.bdcentral.net i web stranici Misije OSCE-a u BiH www.oscebih.org.

Osim učešća na javnim raspravama prema gore navedenom rasporedu, vaše komentare i primjedbe na Nacrt izvještaja možete dostaviti i na e-mail adresu aarhus.izvjestaj@gmail.com ili poštom na adresu Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Odjel za zaštitu okoliša, Musala 9, 71000 Sarajevo, najkasnije do 05.11.2010. godine. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u datom roku, neće se uzeti u obzir.

Priredio(la):