TUZLARIJE - D O S J E

26.10.2010.
Istraživanje CCI-a
Najbolje se živi u Trebinju, Širokom Brijegu i Novom Sarajevu


U BiH je pogoršano stanje nezaposlenosti, a kvalitet života u opštinama nije ni približno jednak, pokazalo je istraživanje Centra civilnih inicijativa (CCI) o stanju kvaliteta života građana "Lokalna uprava za kvalitet života građana" provedeno u 14 opština BiH.

Projekt-menadžer CCI-ja Siniša Bencun rekao je da je stanje nezaposlenosti pogoršano u poređenju sa istim periodom prošle godine, a u tom smislu posebno se ističu opštine Livno i Foča, gdje na osam, odnosno šest i po stanovnika dolazi jedna zaposlena osoba, što je za 50 posto teža situacija nego prošle godine.

"Najbolja situacija je u Novom Sarajevu, Trebinju i Banjoj Luci gdje na tri i po stanovnika dolazi jedna zaposlena osoba", istakao je Bencun na konferenciji za novinare u Banjoj Luci.

Prema njegovim riječima, odvoz čvrstog otpada znatno kvalitetnije je riješen u velikim opštinama i centrima, nego u opštinama srednje veličine, dok cijena vode i kanalizacije drastično varira u posmatranim lokalnim zajednicama, a u nekima je došlo i do poskupljenja ovih usluga.

"Najjeftinije grijanje, kao i prošle godine, plaćaju građani Doboja, a najskuplje građani Travnika", precizirao je Bencun.

On je istakao da je po broju stanovnika na jednog ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti najgora situacija u Banjoj Luci i Livnu, gdje na oko 2.700 stanovnika dolazi jedan ljekar, dok u Novom Sarajevu i Doboju ispod 800 stanovnika dolazi na jednog ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

"U oblast obrazovanja Novo Sarajevo, Zenica i Tuzla izdvajaju ispod tri posto, dok su Široki Brijeg i Banja Luka u prošloj godini potrošili više od 10 posto budžeta za ovu oblast", dodao je Bencun, konstatujući da je, prema posmatranim indikatorima, u RS najveći jaz prisutan između Banje Luke i Foče.

On je naglasio da je anketa provedena na uzorku od 1.500 građana u 14 opština o percepciji kvaliteta života pokazala da su građani u prosjeku najviše zadovoljni pruženim komunalnim uslugama, nakon čega slijede primarna zdravstvena zštita, javni prevoz, kultura, sport i turizam, a na posljednjem mjestu su putna infrastruktura i podsticaji za zapošljavanje.

"Građani su najveću ocjenu za kvalitet života dali opštinama Trebinje, Široki Brijeg i Novo Sarajevo", dodao je Bencun.

Portparol CCI-a Majda Behrem-Stojanov rekla je da nijedna od 14 opština u BiH obuhvaćena istraživanjem u proteklih godinu dana nije učinila skoro ništa na smanjenju javne administracije, a po broju glomaznosti administrativnog aparata i dalje prednjače Mostar i Trebinje, gdje na 200 stanovnika dolazi jedan činovnik.

Ona je dodala da je većina opština zbog smanjenja budžeta smanjila primanja zaposlenih u lokalnoj administarciji, ali, gledajući procentualno, izdvajanja za plate administracije su mahom porasla, navodeći primjer Doboja i Tuzle, gdje su izdvajanja za plate porasla sa 18 na 30 posto, odnosno sa 19 na 26 posto opštinskog budžeta.

"Iako su socijalna davanja pretrpjela najmanje udare u smanjenju izdvajanja u budžetima u ovoj godini, zbog udvostručenog broja zahtjeva za socijalnu pomoć, realno neće biti dovoljno sredstava da se do kraja godine pokriju sva socijalna davanja prema planovima budžeta kreiranim početkom ove godine", istakla je Behremova.

Ona je naglasila da je pitanje da li će se zbog povećanog trošenja sredstava za infrastrukturne projekte tokom predizborne kampanje rebalansima moći riješiti problem povećanih socijalnih traženja.

Istraživanje o stanju kvaliteta života građana provedeno je u Bihaću, Livnu, Travniku, Zenici, Širokom Brijegu, Mostaru, Novom Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci, Doboju, Bijeljini, Palama, Foči i Trebinju.

(SRNA)

Priredio(la):