TUZLARIJE - D O S J E

24.12.2010.
Ko je odgovoran za teške posljedice poplava u BiH
Za 12 godina možemo očekivati zaštitu od poplava?!


Institucije za zaštitu od poplava troše desetine miliona maraka godišnje - Država planira rješenje tek za 2021. godinu – Potrebno hitno angažiranje kreditnih sredstava


Za teške posljedice ovogodišnjih poplava odgovorni su svi nivoi vlasti. Njihova odgovornost se sastoji u negrađenju nasipa i ispusta ali i neubiranju vodnih naknada, legalizaciji nelegalno sagrađenih objekata, pristajanju na ilegalno izvlačenje šljunka iz riječnih korita i nelegalnu sječu, neplansko odlaganje smeća itd. Poplave su uzrokovale štetu koja se procjenjuje na 500 miliona maraka. Više od 15 000 ljudi moralo je napustiti svoje domove a više od 2.000 kuća je uništeno.

Agencije za vodne slivove u FBiH još nisu definisale ni Operativni plan za odbranu od poplava što je trebalo biti urađeno do aprila ove godine. Samo u FBiH, razne institucije koje bi trebale da provode prevenciju od poplave i direktnu zaštitu od izlijevanja rijeka, godišnje potroše oko 50 miliona KM koje plaćaju građani i firme kroz opšte i posebne vodne naknada i iz budžeta. Slično je i u RS gdje se ovi prihodi prikupljaju kroz doprinose za vode i posebne vodne nakande.

„Poseban problem je neefikasno i loše uređeno prikupljanje naknada za vode zbog kojeg mnoge propisane naknade velikih preduzeća i koncesionara ostaju nenaplaćene. Problem je i neplansko trošenje sredstava između agencija, kantona, općina, Civilne zaštite, tako da se dešava da neki od njih imaju višak i neutrošena sredstva dok drugi grcaju pod štetama“, izjavio je Damir Mehmedbašić, izvršni direktor Fondacije CPI.

Opštinski štabovi Civilne zaštite bi trebali biti pripravni i opremljeni svim potrebnim alatom, čamcima, lijekovima, hranom i svim drugim što je potrebno u vanrednim situacijama. Civilna zaštita i organizacije koje angažuju kantoni morali bi održavati nasipe na način da se svake godine njihova visina obnovi za 5 cm jer se oni tokom godine sliježu. No u Federaciji čak 50 posto opština nema štabove civilne zaštite! Stihijsko odlaganje različitog otpada predstavlja potencijalnu opasnost toksičnog zagađenja velikog dijela BiH.

Prema postojećem planu, agencije za vodne slivove u FBiH bi u roku od šest do osam godina trebale definisati mape opasnih djelovanja voda i ugroženih područja, prvi podaci o poplavnom riziku bili bi operativni za osam ili 12 godina godina, a potrebni radovi na infrastrukturi u najboljem slučaju bili završeni tek 2021. godine.

Z.H.

Priredio(la):