TUZLARIJE - D O S J E

15.01.2011.
Da li je mandatar sastavljač ili čitač spiska vlade?


Mandatar je osoba imenovana od predsjednika skupštine sa zadatkom da kao budući premijer sastavi i predloži skupštini na usvajanje sastav vlade kojoj će biti na čelu. Tako je u teoriji, a u praksi? Sudeći po informacijama "dobro obaviještenih medija", aktuelni mandatari za sada imaju ulogu posmatrača koji čekaju konačan dogovor pregovaračkih timova stranaka. Mandataru, ako je i član pregovaračkog tima svoje stranke, to ne mijenja puno njegovu formalnu, gotovo proceduralnu ulogu.

Narod je glasao za promjene ali promjena nema bar kad je riječ o borbi za fotelje. U ova tri mjeseca od izbora nikome se nije ni slučajno omakla mogućnost formiranja ekspertne vlade, u kojoj bi stručnost bila važnija od stranačke pripadnosti.

Stranke nije teško razumijeti, došlo je vrijeme za naplatu unutarstranačkih pozicija ali nije baš lako razumjeti mandatare koji se mire sa svojom formalnom ulogom čitača spiska ministara kojeg drugi sastavljaju. Čak i ako se mandatar potpuno slaže sa ponuđenim spiskom ipak je to udar na kredibilitet, ne funkcije premijera već osobe koja će tu funkciju obnašati.

Bilo bi normalnije da nakon podjele ministarstava stranke dostave, i mandataru i javnosti, po dva i više kandidata za svaku poziciju pa da konačan sastav Vlade zaista bude njegov izbor, i Vlada njegova. U našoj kvazi demokratiji nije isključeno da premijerima čak i odgovara da im drugi sastavljaju vlade jer od starta imaju odstupnicu i opravdanje da izbor nije bio njihov.

S obzirom da Tuzlarije nemaju svoje "dobro obavještene izvore" u strankama, ostaje nada da "dobro obaviješteni izvori" drugih medija i nisu toliko obaviješteni, te da aktuelni mandatar Vlade TK, Sead Čaušević, neće biti samo čitač tuđeg spiska.

V.K.

Priredio(la):