TUZLARIJE - D O S J E

13.01.2011.
Održana svečana pres konferencija BH Telecoma
Očekivana dobit za 2010. godinu 155 miliona KM


BH Telecom će ove godine ostvariti 603, 4 miliona KM prihoda, 448, 3 miliona rashoda, a očekivana dobit je 155, 1 milion KM.

Generalni direktor BH Telecoma Nedžad Rešidbegović istaknuo je da je ova kompanija u proteklom periodu bila izložena brojnim tržišnim uticajima što je rezultiralo negativnim efektima u nekim segmentima poslovanja, ali da je uspjela prodajom nadomjestiti određene gubitke.

Ukupna realizacija investicija u 2010. iznosila je oko 140 miliona KM, koje više od 60 posto realiziraju domaće firme.

Što se tiče ostvarenih telekomunikacijskih kapaciteta BH Telecoma za ove godinu BH Mobile ima 1.750.000 korisnika, BH Line – fiksna telefonija 500.000, BH Line – Internet 115.043, dok je ukupan broj broadband korisnika 122.495.

U 2010. godini broj ADSL korisnika je viši za 25.000 u odnosu na godinu ranije, a broj korisnika usluge "Moja TV" iznosi 15.000.

Izvršni direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa u BH Telecomu Nasuf Hadžiahmetović kazao je da je u 2010. u BH line mreži urađeno nekoliko projekta, među kojima su postavljanje optičkog spojnog puta Goražde-Metaljka (Crna Gora), nabavka robe i usluga za inoviranje SMS platforme fiksne mreže, nabavka opreme i usluga za prenosivost broja te proširenje headenda za IPTV - uslugu "Moja TV" na 50.000 licenci.

U BH mobile projekte u 2010., između ostalih, spadaju: proširenje 2G i 3G mreže, proširenje WLAN-a te konsolidacija baze podataka u servisnoj mreži.

Govoreći o planovima BH Telecoma za 2011. Hamdo Katica, izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja u ovoj kompaniji, kazao je da će BH Telecom nastaviti razvijati svoju mrežu uvođenjem novih tehnologija i uvođenjem novih usluga i u tom segmentu posebna pažnja će se posvetiti različitim paketima usluga, a nastavlja se i s unapređenjem prodajne mreže i podrške korisnicima.

Planovi kompanije za naredni period predviđaju tehnološka unapređenja za napredno upravljanje pozivima, proširenje asortimana novim paketom za porodicu, top internet, L commerce uslugu, razvoj 3G radiomreže da bi se osigurala veća pokrivenost stanovništva i omogućio širokopojasni pristup za sve korisnike putem mobilne 3G/HSPA i fiksne ADSL mreže.

Predviđaju se i trendovi sniženja cijena u gotovo svim segmentima, klasičnih i usluga nove generacije u mobilnoj i fiksnoj mreži, ali i u međunarodnom saobraćaju i roamingu.

BH Telecom 2010. završava s 3.401 uposlenikom.

Priredio(la):