TUZLARIJE - D O S J E

27.01.2011.
Selim Bešlagić kažnjen sa zabranom kandidovanja na javne funkcije


Centralna izborna komisija (CIK) BiH je, razmatrajući predmete iz oblasti sukoba interesa, donijela sedam odluka o izricanju sankcija.

Utvrđeno je da je Selim Bešlagić dok je obavljao funkciju zastupnika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine istovremeno od 14. augusta 2008. do 13. oktobra 2009. obavljao i funkciju člana skupštine privatnog preduzeća GIT - Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o Tuzla koje je u 2009. sklapalo ugovore vrijednosti veće od 5.000 KM godišnje, s institucijama koje se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti.

Time je počinio zabranjene aktivnosti iz Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, pa mu je izrečena sankcija nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja, to jest od 13. oktobra 2009. i kazna od 1.000 KM.

Utvrđeno je da je Drago Katić istovremeno obavljao funkciju izabranog dužnosnika, vijećnika u Općinskom vijeću Usora i funkciju direktora i ovlaštene osobe privatnog preduzeća „Vodomont“ d.o.o. Usora, koje je u 2009. sklapalo ugovore vrijednosti veće od 5.000 KM godišnje, s organima koji se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti.

Time je izvršio povredu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, pa mu je izrečena sankcija nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja to jest od 31. decembra 2009. i kazna od 1.000 KM.

Utvrđeno je da je Zvonimir Anđelić istovremeno obavljao funkciju izabranog dužnosnika, vijećnika u Općinskom vijeću Usora i funkciju direktora, odnosno ovlaštene osobe i člana Nadzornog odbora privatnog preduzeća „Q inženjering“ d.o.o. Usora, koje je u 2010. sklapalo ugovore vrijednosti veće od 5.000 godišnje, s organima koji se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti.

Time je izvršio povredu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, pa mu je izrečena sankcija nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja to jest od 31.decembra 2010. i kazna od 2.000 KM.

Utvrđeno je da je Admin Mostić od 28. januara 2009.do danas istovremeno obavljao funkciju izabranog dužnosnika, vijećnika u Općinskom vijeću Visoko i funkciju ovlaštene osobe privatnog preduzeća „Maksi“ d.o.o. Visoko. Bliska srodnica je od 28. januara 2009. do 23. oktobra 2009. obavljala funkcije osnivača i direktora privatnog preduzeća „Maksi“ d.o.o. Visoko, koje je u 2009. sklapalo ugovore vrijednosti veće od 5.000 KM godišnje s organima koji se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti.

Time je izvršio povredu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, pa mu je izrečena sankcija nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja to jest od 31. decembra 2009.

Utvrđeno je da je Dragan Pajić od 19. novembra 2008.do 11. februara 2009. obavljao funkciju poslanika u Skupštini Brčko Distrikta BiH i da od 11. februara 2009. do danas obavlja funkciju gradonačelnika Brčko Distrikta BiH, dok istovremeno bliski srodnik obavlja funkciju ovlaštene osobe privatnog preduzeća „Posavinalek“ d.o.o. Brčko, koje je u 2009. i 2010. poslovalo s Distriktom u vrijednosti većoj od 5.000 KM godišnje.

Time je počinio zabranjene aktivnosti iz Zakona o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH, pa mu je izrečena sankcija nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja to jest od 31. decembra 2010. i kazna od 1.000 KM.

Utvrđeno je da Šemso Saković od 19. novembra 2008. do danas istovremeno obavlja funkciju zastupnika u Skupštini Brčko Distrikta BiH i funkciju člana Skupštine privatnog preduzeća „Ecoinvest“ d.o.o. Tuzla, koje je u 2009. i 2010. poslovalo s Distriktom u vrijednosti većoj od 5.000 KM godišnje.

Time je počinio zabranjene aktivnosti iz Zakona o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH, pa mu je izrečena sankcija nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja to jest od 31. decembra 2010. i kazna od 3.500 KM.

Utvrđeno je da Sejfudin Zahirović od 19. novembra 2008. do danas istovremeno obavlja funkciju zastupnika u Skupštini Brčko Distrikta BiH i funkciju člana Skupštine privatnog preduzeća „Ecoinvest“ d.o.o. Tuzla, koje je u 2009. i 2010. poslovalo s Distriktom u vrijednosti većoj od 5.000 KM godišnje.

Time je počinio zabranjene aktivnosti iz Zakona o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta BiH, pa mu je izrečena sankcija nepodobnosti za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja to jest od 31. decembra 2010. i kazna od 3.500 KM.

Centralna izborna komisija BiH danas je, nakon provedenog postupka utvrđivanja odgovornosti, donijela odluke o sankcioniranju 17 osoba koje su bile angažirane za rad na pojedinim biračkim mjestima u Čapljini u vrijeme održavanja općih izbora 2010.

Zbog počinjenih nepravilnosti na biračkom mjestu sankcija zabrane angažiranja u organima nadležnim za provedbu izbora na period od četiri godine i kazna od 200 KM izrečena je: Slavenu Vidiću, Marku Borovcu, Branku Bubali, Damiru Bukmiru, Mariji Ševenica, Jurici Grgiću, Marijani Grgić, Marinku Grgiću, Gordanu Repcu, Krešimiru Vrankiću, Ivici Čamo, Martinu Jurkoviću, Đuri Ragužu, Darku Šupini, Dariju Šego i Juri Šego.

Irini Vrankić kao predsjednici biračkog odbora izrečena je kazna od 800 KM i također zabrana angažiranja u organima nadležnim za provedbu izbora na period od četiri godine.

Ukupno je do sada sankcionirano 39 osoba angažiranih za rad na biračkom mjestu, dok Centralna izborna komisija BiH nastavlja aktivnost analize rada tijela za provedbu općih izbora 2010. godine, saopćeno je iz CIK-a BiH.

Fena

Priredio(la):