TUZLARIJE - D O S J E

31.01.2011.
Nezaposlenost u BiH na dan 31.12.2010.


Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.12.2010. godine na evidencijama je prijavljeno 522.052 nezaposlena lica, što u odnosu na 30.11.2010. godine predstavlja povećanje za 3.034 lica ili 0, 58%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 261.705 ili 50, 13% su žene.U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.12.2010. godine, NKV radnika je 160.166 ili 30, 68%, PKV 13.980 ili 2, 68%, KV 185.247 ili 35, 48%, VKV 4.051 ili 0, 78%, NSS 2.009 ili 0, 38%, SSS 127.584 ili 24, 44%, VŠS 7.201 ili 1, 38% i VSS 21.814 ili 4, 18%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 35, 48%, te NKV radnici 30, 68%.

Ulasci i izlasci iz registrovane nezaposlenosti

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u decembru 2010. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 14.815. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 11.819. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 5.521 ili 46, 71%.

U decembru 2010. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.267 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 6.584 lica.


Materijalno-pravna zaštita nezaposlenih

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u decembru 2010. godine novčanu naknadu koristilo je 7.686 lica ili 1, 47% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. U istom periodu 2009. godine novčanu naknadu koristilo je 14.102 lice, što ukazuje da se ovaj broj smanjio i to za 6.416 lica ili 83, 48%.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 351.634 lica ili 67, 36% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Registrovana zaposlenost, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima Agencije za statistiku BiH - oktobar 2010. godine


REGISTROVANA ZAPOSLENOST - 686.434

REGISTROVANA NEZAPOSLENOST - 519.096

STOPA REGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI - 43, 1%

ANKETNA STOPA NEZAPOSLENOSTI ZA 2010. GODINU - 27, 2%Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2010. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 686.434, a od toga 278.641 žena. U odnosu na oktobar 2010. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim licima povećao se za 0, 1%, dok se broj zaposlenih žena smanjio za 0, 1%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za novembar 2010. godine iznosi 43, 1% i u odnosu na oktobar 2010. godine veća je za 0, 1 postotni poen.

Agencija za rad i zapošljavanje BiH

Priredio(la):