TUZLARIJE - D O S J E

17.01.2012.
Dogovor struke
Formirana Ljekarska/Liječnička komora Federacije BiH


Uslov da bi naša zemlja postala članica unije evropskih ljekarskih komora jeste jedinstvena državna ljekarska komora koja kod nas još uvijek ne postoji. Do nedavno je egzistiralo nekoliko komora na nivou kantona u Federaciji BiH i entitetska u Republici Srpskoj, a sada se pristupilo i formiranju Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH.Tako je na sastanku u Zenici ovog vikenda usvajanjem akata izabrano rukovodstvo ovog federalnog udruženja na mandat od četiri godine. Prim. dr. Harun Drljević iz Zenice prvi je predsjednik Ljekarske/liječničke komore Federacije koji je obećao zalagati za istovjetan položaj svih ljekara u Federaciji BiH, ali i njihovo ujedinjavanje u očuvanja digniteta struke.„Moramo mnogo toga uraditi u svrhu odbrane svog esnafa. Naš interes je zajednički nastup za dobrobit svih kolega, ma gdje oni radili, kazao je prim. dr. Harun Drljević i zahvalio kolegama na ukazanom povjerenju.

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona najstarija je ljekarska komora u Bosni i Hercegovini, a u rukovodstvu federalne komore tokom četverogodišnjeg mandata imaće svoje predstavnike u raznim tijelima. Tako je u Ljekarskoj/Liječničkoj komori Federacije BiH prim. dr. Hidajet Rahimić predsjednik Skupštine, doc. dr. Haris Huseinagić član Izvršnog odbora, a prof. dr. Dženita Ljuca član Nadzornog odbora.Zakonom o zdravstvenoj zaštiti predviđeno je postojanje komore na nivou Federacije BiH, što za kantone koji imaju mali broj ljekara nudi veću mogućnost uticaja na kreiranje zdravstvenih politika.Federalna Vlada je, u sektoru zdravstva, ovo prepoznala kao veliki korak i dala preporuku od strane resornog federalnog ministarstva ka formiranju jednog ovakvog tijela.

„Formiranje strukovne komore ljekara na nivou Federacije je veliki korak koji će osigurati sigurnost svih ljekara, kvalitetu i sve ono što treba da prati jedan moderan zdravstveni sistem, kazao je Rusmir Mesihović, federalni ministar zdravstva istaknuvši da bi bio najsretniji kada bi struka, a ne politika, uskoro odlučila formirati i državnu komoru ljekara.Jedan od uslova punog reformskog procesa zdravstva, zatim trajna edukacija ljekara i dobrobit pacijenta kao korisnika zdravstvene usluge, jeste udružvanje ljekara u strukovnu zajednicu na nivou države, a formiranje Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH je izuzetno važan korak na tom putu.

B.K.

Priredio(la):