TUZLARIJE - D O S J E

22.02.2012.
Federalni štab CZ:
Naredba za provođenje planova zaštita od poplava


Federalni štab civilne zaštite donio je danas na sjednici naredbu kojom se zadužuju kantonalna ministarstva i institucije da pristupe provođenju operativnih mjera odbrane od poplava za područja uz površinske vode druge kategorije.

Zadužuju se i kantonalni štabovi civilne zaštite i općinski štabovi civilne zaštite da provode operativne mjere odbrane od poplava u skladu s kantonalnim operativnim planovima odbrane od poplava.

Na sjednici je donesen i zaključak kojim se zadužuju vlade kantona i nadležni kantonalni organi, ali i kantonalni i općinski štabovi civilne zaštite da odmah preduzmu aktivnosti na ažuriranju svojih planova odbrane od poplava.

Nadležni organi u kantonima u kojima ne postoje planovi zaštite od poplava zaduženi su da pristupe izradi takvih planova, utvrde preventivne mjere zaštite od poplava i odmah preduzmu mjere na provođenju tih mjera.

Kako stoji u zaključku Federalnog štaba civilne zaštite, u pripremi donošenja planova i njihovom ažuriranju, planiranju i provođenju preventivnih mjera potrebno je koristiti dokumenta Federalnog plana za zaštitu i spašavanje, kao i GOP-a te drugih dokumenata agencija vodnih područja rijeke Save i Jadranskog mora.

O poduzetim mjerama iz ove naredbe i zaključka nadležni su dužni izvijestiti Federalni štab civilne zaštite najdalje do 26. februara.

Priredio(la): FENA