TUZLARIJE - D O S J E

29.02.2012.
Poreskom reformom do novih radnih mjesta


Koordinacioni odbor udruženja Kantonalne privredne komore Tuzla u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, organizovao je u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla prezentaciju dokumenta „Poreska reforma u funkciji investicija i zapošljavanja“.

U raspravi su pored članova Koordinacionog odbora, učestvovali i predstavnici nekoliko ministarstava iz Vlade Tuzlanskog kantona, predstavnici privrednih subjekata, Komore, kao i članovi akademske zajednice Tuzlanskog kantona.

Federalni zavod za programiranje razvoja sačinio je dokument pod nazivom «Poreska reforma u funkciji investicija i zapošljavanja», u kojem je sadržana reforma poreskog sistema u Federaciji BiH, kojom se radikalno mijenja sadašnji sistem poreza i doprinosa, istaknuto je na prezentaciji.

Direktor ovog Zavoda Ljubiša Đapan je istakako da je suština prijedloga provođenje prirodno neutralne poreske reforme koja bi značajan dio fiskalnog opterećenja zarada prebacila na oporezivanje potrošnje. Ekonomska analiza sugeriše da bi predložena poreska reforma vodila efikasnijoj raspodjeli resursa, stimulisali bi se zapošljavanje i proizvodnja, dok bi se destimulisali potrošnja i uvoz.

Promjena poreskog sistema bi pomogla da se ublaže najveće makroekonomske neravnoteže bh. ekonomije, a to su visok trgovinski deficit, visok nivo potrošnje i nizak nivo investicija, naglašeno je. Navedenim dokumentom predviđeno je rasterećenje privrede kao pretpostavke za rast investicija i zapošljavanja te ukupnog ekonomskog rasta u društvu kao cjelini.

"Prebacivanjem poreskog tereta sa oblasti najviših poreskih utaja na oblast gdje je najteže vršiti poreske utaje a to je PDV, automatski bi se smanjio obim sive ekonomije i zaštitili bi se privredni subjekti koji posluju u legalnim tokovima od nelojalne konkurencije i, uz određene političke i ekonomske promjene, moglo bi doći i do dvostruko većeg broja zaposlenih. Kada privreda dobija, bila kojom reformom, onda dobijaju svi, a posebno građani u dugoročnom periodu", istakao je Ljubiša Đapan na prezentaciji koja je u najvećom mjeri dobila podršku i pozitivne ocjene.

Zaključak je da se iz Komore, koja je prva reagovala na ovaj dokument, pokrene inicijativa za podršku predloženog dokumenta kako na nivo cjelokupnog komorskog sistema Federacije, tako i prema kantonalnoj i federalnoj Vladi.

Priredio(la): kpktz