TUZLARIJE - D O S J E

11.06.2013.
Saopštenje akademske zajednice:
˝Odbijamo sve pokušaje političke manipulacije protestima˝


U nastavku prenosimo saopštenje akademske zajednice.Mi, u nastavku potpisani pripadnici akademske zajednice, smatramo:

- da je nezamislivo (ali očito moguće) da živimo u zemlji u kojoj se, neizvršenjem presude Ustavnog suda, novorođenim građanima ne daje osnovno pravo da se matičnim brojem potvrdi njihovo postojanje;

- da je nezamislivo (ali očito moguće) da živimo u zemlji u kojoj se, neizvršenjem presude Evropskog suda za ljudska prava, nekim građanima ne daje pravo da budu građani u pravom smislu te riječi;

- da je nezamislivo (ali očito moguće) da izvršna i zakonodavna vlast bez posljedica građanima stavlja do znanja da ne radi svoj posao.

Odbijamo sve pokušaje političke manipulacije protestima, kojima građani, tj. svi mi, samo želimo pozvati vlasti da se prema građanima ponašaju odgovorno. Građani su glasali, svojim porezima plaćaju tu vlast, i imaju pravo da od nje traže da radi svoj dio posla.

Akademska zajednica je sastavni dio svakog društva. Svi zahtjevi su i naši zahtjevi. Pozivamo sve univerzitetske nastavnike, saradnike, srednjoškolske profesore, nastavnike i učitelje, javne i kulturne radnike u Bosni i Hercegovini da nam se pridruže u traženju elementarnog prava: da budemo građani zemlje u kojoj institucije vlasti rade svoj posao u interesu i za dobrobit tih istih građana.

Adnan Busuladžić
Adnan Kaljanac
Alisa Mesihović
Amela Šehović
Amer Osmić
Amila Kasumović
Amila Ždralović
Amina Šiljak-Jesenković
Amira Sadiković
Amra Šačić
Asim Mujkić
Đenita Tuce
Dino Abazović
Dino Đipa
Dženana Husremović
Edin Adilović
Fahd Kasumović
Ifeta Čirić
Ivana Nevesinjac
Ivica Tokić
Lara Hedžić
Larisa Kasumagić
Lejla Turčilo
Maida Koso
Nedžma Džananović
Nejla Kalajdžisalihović
Nina Hadžiahmetović
Petar Jeleč
Ratko Đokić
Salmedin Mesihović
Samir Forić
Sanela Čekić-Bašić
Sanela Mešić
Saša Drače
Sead Turčalo
Selma Đuliman
Sevima Sali-Terzić
Suada Imamović-Muharemović
Valida Repovac
Zlatan Šabić

Priredio(la):