TUZLARIJE - D O S J E

08.07.2013.
Početak provođenja novoodobrenog projekta
˝Prava potrošača u regionu jugoistočne Evrope i evropske prakse˝Gordana Bulić
Udruženje potrošača "Klub potrošača" TK Tuzla održalo je danas press konferenciju u Hotelu "Tuzla" u povodu početka provođenja novoodobrenog projekta "Prava potrošača u regionu jugoistočne Evrope i evropske prakse".

Po Programu "Evropa za gradjane" (EACEA), a u okviru programske linije "jačanje i mreže saradnje građana bratimljenih gradova", krajem maja odobren nam je Projekat "Prava potrošača u regionu jugoistočne Evrope i evropske prakse".

Kriteriji poziva bili su:

- mrežu saradnje mogu da grade građani iz najmanje četiri grada, iz najmanje četiri države od kojih jedna mora biti iz Evropske unije, iz gradova koji su se pobratimili ili imaju dobru saradnju, te gdje lokalne uprave bratimljenih gradova podržavaju ovu saradnju;
- susreti i događaji koje gradjani organizuju mogu trajati od 3 - 21 dan;
- na susretima se mora okupiti minimalno 30 građana bez diskriminacije bilo koga.

U raspravu o pravima i sigurnosti potrošača u regiji uključeni su naše kolege iz udruženja potrošača iz gradova koji su se sa Tuzlom već bratimili ili imaju tradicionalno dobru saradnju (CEIP Osijek - Hrvatska, APOS Novi Sad - Srbija i OFE Pecuj - Mađarska).

Naša misija je zaštita prava i interesa potrošača, te u okviru naše misije, dizajnirali smo i aktivnosti našeg Projekta: naš cilj je pokrenuti raspravu o pravima i sigurnosti potrošača u regiji, uporediti postignuća u zaštiti i sigurnosti potrošača u odnosu na evropske prakse i iskustva.

Prvi sastanak potrošača naše regije planirali smo za 15-18. juli u Novom Sadu.

PRESS konferencijom koju smo upravo održali danas, 08.07.2013. od 11:00 – 12:00 sati u Hotelu „Tuzla“, zajedno sa novinarima i medijima, upoznajemo javnost i potrošače o početku provođenja ovog interesantnog Projekta kao jednog od mogućih načina građanske saradnje.

Novinari i medijske kuće koji su nam poklonili svoju pažnju učinili su našu PRESS konferenciju svečanom, zajednički smo ukazali potrošačima i svim građanima Bosne i Hercegovine na mogućnosti građanskog aktivizma, mogućnosti unapredjenja zaštite prava i interesa građana kroz saradnju sa drugim gradjanima, a posebno građanima gradova sa kojima je naš grad već bratimljen.

Zahvaljujemo se svim medijima i nadamo se da ćemo ovaj Projekat zajednički kvalitetno predstaviti javnosti.

Gordana Bulić
Udruzenje potrošača "Klub potrošača" TK Tuzla

Priredio(la):