TUZLARIJE - D O S J E

13.07.2013.
Jerko Ivanković Lijanović:
Predložiću ukidanje poreza na plaće u proizvodnom sektoru
Danas je u Tuzli održana 61. redovne sjednice Predsjedništva Narodne stranke radom za boljitak na kojoj su pored ostalog, analizirani učinci Boljitkovih politika u radu Vlade FBiH. Poslije sjednice održana je press konferencije sa koje izdvajamo izjavu Jerka Ivanković Lijanovića, dopredsjednika Boljitka iz reda hrvatskog naroda, dopremijera i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi FBiH:

- Moj slijedeći zadatak jeste da na prvoj narednoj sjednici Vlade FBiH podnesem inicijativu za izmjenu doprinosa koji opterećuju plaće naših građana. Inicijativa se donosi na sistem kojim bi u potpunosti ukinuli poreze na plaće u proizvodnom sektoru, te da na taj način osiguramo da naši uposlenici u proizvodnom sektoru imaju veće plate u odnosu na trenutne. Naši gospodarski subjekti će na taj način imati manje troškove i biti će konkurentniji na tržištu, kao i kreditno sposobniji što je dobar osnov za nova ulaganja i nova zapošljavanja. Pored ukidanja doprinosa na plate i u neproizvodnom sektoru bi uveli poreznu neopterećenost toplog obroka i prijevoza. Očito je da u ovom periodu primanja našim penzionerima već počinju kasniti, a ako ništa u skorijem periodu ne poduzmemo takva situacija će se još značajnije pogoršati. Ovim mjerama ekonomske politike, mi bi već u slijedećoj godini stvorili pretpostavke da se krene sa otvaranjem novih radnih mjesta u proizvodnom sektoru, zaključio je Jerko Ivanković Lijanović.

Priredio(la):